Liv Kari Eskeland

Storingsrepresentant (H)

Liv Kari Eskeland er stortingsrepresentant for Hordaland Høyre, og har sittet på Stortinget siden 2017. Hun har tidligere vært medlem i energi- og miljøkomiteen, og er nå medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Eskeland har tidligere vært ordfører i Stord kommune og er utdannet sivilarkitekt ved NTNU. Hennes hjertesaker er blant annet flere grønne arbeidsplasser og grønn skipsfart.

Du ser Liv Kari Eskeland snakke om hydrogen som en klimaløsning i sesjonen “Hydrogen – klart for take-off”.

For mer informasjon, se programpunktet under. 

Relaterte arrangement