Liv-Elisif Kalland

Rådgiver, transport og hydrogen i ZERO

Liv-Elisif jobber med klimaløsninger knyttet til hydrogen innen maritimsektor, landtransport og industri. De siste årene har hun også hatt hovedansvaret for arbeid med tungtransport, mens hun for tiden vikarierer for fagansvarlig på industri. Hun har en mastergrad fra Universitetet i Oslo ved program for Materialer, energi og nanoteknologi. Her fordypet hun seg i materialer til blant annet brenselceller som hun også tar en doktorgrad i. Hun har tidligere jobbet i Klimaavdelingen ved Miljødirektoratet.

Relaterte arrangement