Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant (SV)

Lars Haltbrekken er stortingsrepresentant for Sør- Trøndelag fra Sosialistisk Venstreparti. Han har vært medlem av Energi- og miljøkommiteen i to perioder og leder i tillegg Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Haltbrekken har tidligere vært leder for Naturvernforbundet, rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og leder for Natur og Ungdom.

Du ser Lars Haltbrekken snakke om hydrogen som en klimaløsning i sesjonen “Hydrogen – klart for take-off” og «Slik kan havvind løse kraftkrisen før 2030».

For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement