Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel Oslo (MDG)

Siden 2015 har Lan vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Hun har vært med å drive det grønne prosjektet i Oslo med et høyere tempo enn hva man trodde var mulig. Lan har hatt flere aktive år i miljøbevegelsen før hun ble med i De Grønne, hvor hun har fokusert på internasjonal klimapolitikk, klimatilpasning i land i sør og solidaritet. I tillegg har hun arbeidet med klimaforskning for CICERO og UiO.

Lan skal delta på sesjonen «Oslo Miljøhovedstad» på hovedscenen den 6. november.

Relaterte arrangement