Kjell Hantho

Bærekraftskultivator i SustEvo

Kjell Hantho er bærekraftskultivator i SustEvo. Han er ingeniør med spisskompetanse på tekniske løsninger og nye forretninsmodeller som ivaretar 3P (People, Planet, Profit). Tidligere har han jobbet med Norges største byggeiere, samt vært programkoordinator for både Enova og NVE.

Du ser Kjell Hantho på scenen under sesjonen «Fra barrierer til praksis- hvordan tilrettelegge for systemsmart energibruk?». 

For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement