Julien Moisan

Prosjektleder for Smart Senja

Julien Moisan er seksjonsleder for innovasjon og bærekraft i Arva, nettselskapet i deler av Nordland og Troms, og prosjektleder for Smart Senja. Tidligere har han vært prosjektleder i olje- og gassnæringen og romindustrien. Han har også jobbet i Innovasjon Norge Arktis som seniorrådgiver med ansvar for vekst, internasjonalisering og bærekraft.

Du ser Julien Moisan på scenen under sesjonen «Fra barrierer til praksis- hvordan tilrettelegge for systemsmart energibruk?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement