Jon-Ivar Nygård

Samferdelsminister (Ap)

Jon-Ivar Nygård (Ap) ble samferdselsminister i oktober 2021. Han var før det ordfører i Fredrikstad fra 2011 og satt i bystyret fra 1993. Nygård har hatt flere verv i Arbeiderpartiet og i folkevalgte organer. Han satt i Arbeiderpartiets landsstyre i perioden 2003–2004 og har vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 2014. Han er valgt inn på Stortinget som representant for Østfold i perioden 2021–2025. Nygård er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold med studier i historie, sosialøkonomi og statsvitenskap.

Du ser Nygård på scenen under sesjonen «hele veien til mål – utslippsfri transportsektor». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement