Jannicke Hilland

Konsernsjef i BKK

Jannicke Hilland er konsernsjef i kraftselskapet BKK, og er utdannet sivilingeniør fra University of Manchester, dr. scient fra Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Tidligere har hun vært direktør for konsernsikkerhet og sikring i Statoil, og har erfaring fra energiproduksjon fra flere ulike bransjer. I sitt arbeid jobber hun for å kombinere klimautfordringer med lønnsom forretning.

Du ser Hilland på scenen under sesjonen «kraftkortslutning for det grønne skiftet?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement