Ingvild Kilen Rørholt

Fagansvarlig transport i ZERO

[email protected]

Ingvild jobber med å få til en fossilfri luftfart, og for et skifte fra fossile og utslippsintensive til fornybare og lavutslippsmaterialer og -maskiner i anleggssektoren. Ingvild har vært ansatt i ZERO siden 2010. Den gang bygget hun opp arbeidet vårt med lokale klimatiltak, særlig innen transportsektoren. Hun har lang erfaring fra Natur og Ungdom, hvor hun blant annet jobbet som regionsekretær. Ingvild har tidligere jobbet som ungdomsdelegat for Røde Kors i Sudan, hvor hun nylig bygget opp et senter og en organisasjon for barn som jobber og bor på gata.

Du ser Rørholt på scenen under sesjonen «hele veien til mål – utslippsfri transportsektor» del 1 og 2. For mer informasjon, se programpunktene under.

Relaterte arrangement