Ingrid Lomelde

Bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind

Ingrid Lomelde er bærekraftsdirektør hos Aker Offshore Wind. Hun er en erfaren bærekraftdirektør som har demonstrert lederskap innen strategisk kommunikasjon dekkende for miljø, biodiversitet, klima og energi. Hun har tidligere erfaring fra WWF, Forskningsrådet og statoil. Ingrid har en mastergrad fra Universitetet i Oslo (UiO) hvor fokuset lå på statsvitenskap og government.

Du ser Lomelde på scenen under sesjonen «tiden går – havvind består?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement