Heikki Holmås

Chief Sustainability Officer i Mulitconsult

Heikki Eidsvoll Holmås er bærekraftsdirektør i Multiconsult, hvor han er sentral i realiseringen av bedriftens strategiske bærekraftsambisjoner. Han er også tidligere SV-politiker og stortingsrepresentant, og var utviklingsminister i løpet av Jens Stoltenbergs andre regjering mellom 2012 og 2013. Heikki er forfatter av “Kloden brenner: hva må gjøres?”, som viser til hans mange års erfaring innen klima- og bærekraftsrelaterte felt. Han er i tillegg styreleder i Plan International Norge, og bidrar i styret i Norwegian Wind Energy Association (NORWEA). Holmås har både internasjonal og nasjonal politisk bakgrunn med en bred kompetanse innen alle aspekter av bærekraftig utvikling, fornybar energi, reduksjoner i klimautslipp, rettferdig finanspolitikk, utviklingspolitikk og lokaldemokrati. 

Du ser Holmås under sesjonene: «jakten på klimanøytralitet» og den digitale sesjonen «ettersnakk: slik vinner vi det grønne industrikappløpet». For mer informasjon, se programpunktene under. 

Relaterte arrangement