Harald Solberg

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Solberg var fra juni 2016 og ut 2017 leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet. Fra 2015 til 2016 var Solberg Viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund og fra 2011 til 2015 var Solberg Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i forbundet. Solberg er Cand. mag. med hovedfagsstudier i Statsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Du ser Solberg på scenen under sesjonen «hele veien til mål – utslippsfri transportsektor del 1». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement