Gunnar Løvås

Konserndirektør kraftsystem og marked i Statnett

Gunnar Løvås er konserndirektør kraftsystem og marked i Statnett. Løvås har omfattende erfaring fra toppledelse. Han har innenfor dette også erfaring med sentrale lederstillinger i samferdselssektoren og kraftbransjen. Gunnar sin kjernekompetanse er innen strategi og kommunikasjon, prosjektgjennomføring og digitalisering og optimalisering. Gunnar har solid akademisk bakgrunn som sivilingeniør og doktorgrad i matematisk statistikk fra UiO, i tillegg til å være lærebokforfatter.

Du ser Løvås på scenen under sesjonen «kraftkortslutning for det grønne skiftet?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement