Glen Peters

Forskningsdirektør ved CICERO

Glen Peters er forskningsdirektør ved CICERO og har tidligere vært postdoktor ved Program for Industriell Økologi ved NTNU. Han forsker blant annet på drivere for klimaendringer på globalt nivå, scenarier, global karbonsyklus, bioenergi, bærekraftig forbruk, internasjonal handel og klimapolitikk. Han er spesielt interessert i hvordan utslippsscenarier opprettes, brukes og tolkes, og hvordan dette henger sammen med pågående politiske diskusjoner. I tillegg er han hovedforfatter for IPCCs sjette hovedrapport om utslippsscenarier (WG3 kapittel 3).

Du ser Peters på scenen under sesjonen «mindre enn null- negative utslipp». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement