Gisle Løhre Johansen

Markedsansvarlig Borregaard

Gisle Løhre Johansen er i dag markedsansvarlig for spesialcellulose, bioetanol og finkjemikalier i Borregaard, og har tidligere innehatt lederstillinger innen FoU, Forretningsutvikling og produksjon i samme bedrift. Han har nylig ledet en bredt sammensatt ekspertgruppe på biobasert prosessindustri i regi av Prosess 21. Løhre Johansen er utdannet cand.scient i organisk kjemi fra NTNU i 1985

Relaterte arrangement