Erlend J. Broli

Vice President Projects, New Business i Statkraft og Commercial Director i Hegra

Erlend J. Broli har mer enn 20 års erfaring fra fornybar energi, med flere strategi- og kommersielle stillinger i Statkraft. Broli har vært ansvarlig for forretnings- og kommersiell utvikling på tvers av landvind, havvind og solkraft og sentral del av Statkrafts internasjonale vekst i disse områdene de siste 15 årene. Han er for tiden kommersiell direktør i Hegra, et samarbeid mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft. Hegra har som mål å konvertere Yaras eksisterende produksjon på Herøya til grønn ammoniakk basert på elektrolyse ved bruk av fornybar kraft, og dermed redusere CO2-utslippene og samtidig utvikle nye verdikjeder for grønn ammoniakk.

Du ser Broli på scenen under sesjonen «differansekontrakter – snarvei til utslippsfrie skip og industri». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement