Erika Stadler

Rådgiver i forretningsstrategi i Elvia

Erika Stadler er rådgiver i forretningsstrategi hos Elvia, hvor hun har ansvar for bærekraft og er prosjektleder for prosjekter som tester nye måter å utøve forretningen på. Tidligere har hun vært analytiker innen langsiktig kraftsystemutvikling, jobbet med Nettutviklingsplanen samt utvikling av energimarkedsplattformen i Statnett SF. Hun har en master i Energi og Miljø fra NTNU og en videreutdanning i Grønn vekst og konkurransekraft fra BI.

Du ser Erika Stadler på scenen under sesjonen «Fra barrierer til praksis- hvordan tilrettelegge for systemsmart energibruk?». For mer informasjon, se programpunktet under.

Relaterte arrangement