Enja Sæthren

Senioranalytiker forretningsutvikling i Scatec

Enja Sæthren er senioranalytiker i forretningsutvikling i Scatec og har ansvar for myndighetsrelasjoner, støttemekanismer og karbonkreditter med særlig fokus på statlige og internasjonale virkemidler for å trekke fornybarinvesteringer til utviklingsland. Sæthren har en master i Internasjonale relasjoner med fordypning i Afrika og migrasjon fra Sciences Po Paris. Hun har mange års bakgrunn fra diplomati og humanitære operasjoner knyttet til naturkatastrofer og flyktningkriser gjennom sitt arbeid for FNs matvareprogram, Utenriksdepartementet, Europarådet, Food Security Cluster og Plan i Vest-Afrika, Nord-Afrika og Nepal. I Utenriksdepartementet jobbet hun blant annet med næringsfremme for norske fornybaraktører i fremvoksende markeder. Sæthren har tidligere forsket på europeisk handels- og asylpolitikk ved Princeton University og European Policy Center.

Du ser Sæthren på scenen under sesjonen «jakten på klimanøytralitet». For mer informasjon, se programpunktet under.

 

Relaterte arrangement