Eirik Kristoffersen

Norges forsvarssjef

Eirik Kristoffersen ble i mai 2020 utnevnt til Norges forsvarssjef. Han har tidligere vært sjef i Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando. I 2017 overtok Kristoffersen jobben som sjef i Heimevernet og i 2019 ble han utnevnt til sjef i Hæren. Han har mottatt Forsvarets likestillingspris for arbeidet med å rekruttere kvinner til Forsvarets spesialkommando.

Relaterte arrangement