Dag Olav Hessen

Professor ved Universitetet i Oslo (UiO)

Dag Olav Hessen er professor ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UiO). Han leder forskningssenteret: Center for biogeochemistry in Anthropocene (CBA) som forsker på samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader. Han har utgitt en stor mengde bøker og forskningsartikler og har mottatt en rekke utmerkelser for sitt engasjement og arbeid. I tillegg til sitt vitenskapelige arbeid er han kjent for sin evne til å formidle komplekse vitenskapelige begreper til allmennheten.

Relaterte arrangement