Anne Marit Post-Melbye

Fagansvarlig industri i ZERO

Anne Marit Post-Melbye jobber med klimaløsninger i industri og bioøkonomi. Hun er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø på NTNU, med spesialisering innen industriell økologi. Anne var tidligere senioranalytiker i Rambøll Energi, hvor hun jobbet med teknologianalyser, framtidsanalyser og energiplanlegging.

Du ser Post-Melbye på scenen under sesjonen «mindre enn null- negative utslipp». For mer informasjon, se programpunktet under.