Kommune og forvaltning

Norske kommuner spiller en viktig rolle for å løse klimakrisen. I år har vi hele ti programpunkter på Zerokonferansen som tar inn i seg elementer av kommunal politikk og forvaltning. Vi skal blant annet diskutere betydningen av offentlige innkjøp, hvordan vi kan gjøre varelevering og tungtransporten utslippsfri, muligheten for å kutte utslipp på skip og i havner og veien videre for klimavennlig kollektivtransport. Få oversikt over de relevante sesjonene nedenfor. 

 

ZERO TIMETABLE_løyper_kommuneogforvaltning

 

Dag 1
6. november 2019

09:20-10:15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulær økonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
I sesjonen: Per Espen Stoknes (BI), Auke Lont (Statnett) og Trine Hay Setsaas (NINA), m.fl.
Sted: Hovedscenen. 

10:45-11:15 – Oslo Miljøhovedstad – fra miljøhovedstad til utslippsfri by i 2030
Zero er stolt samarbeidspartner av Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019, og Zerokonferansen er en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. Gjennom hele året har Oslo Business Region (OBR) ledet arbeidet med Miljøhovedstadsårets næringslivsprogram og vil sammen med ZERO gi deltakerne den store finalen på Zerokonferansen 2019. Hva har vært årets grønne overraskelser og gjennombrudd? Hvilke selskaper har kastet seg ut i nye utfordringer og tatt ledertrøya i markedet? Hvordan skal vi sørge for at energien fra Miljøhovedstadsåret blir det store avsparket mot at Oslo næringsliv blir verdens beste på klimaløsninger?
I sesjonen: Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Simon Hansen (C40).
Sted: Hovedscenen.

12:15-13:15 – Electric Tour
Miljøhovedstaden og ZERO tar deg med på en Electric Tour i Oslo. Her vil man få gleden av å kjøre elbuss fra Unibuss fra Skur 13 til Olav Vs gate for å få en omvisning på verdens første utslippsfrie anleggsplass. Bjørn Arild Mythen, prosjektleder i Bymiljøetaten, vil fortelle kort om hvordan kommunen gikk frem for å etablere pilotprosjektet for utslippsfri anleggsplass. Klaus Kristiansen, anleggsleder fra entreprenøren Steen & Lund, vil fortelle om de praktiske erfaringene som er blitt gjort på anleggsplassen så langt. Det vil bli delt ut lunsj på bussen.

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen (Ruter), Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo), Erik Gathen (prosjektleder i Klima Østfold), Bjørne Grimsrud (konstituert vegdirektør i Statens vegvesen) m.fl.
Sted: Hovedscenen.

13:15-14:15 – De neste stegene for utslippsfri varelevering i byene
Elektriske varebiler kommer nå for fullt. Mange transportører er godt i gang med utslippsfri varelevering. Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp i leveranser til det offentlige, og blant annet Oslo kommune stiller krav i sine innkjøp. Hva gjenstår for at også private og næringsliv velger utslippsfrie leveranser?
I sesjonen: Hege Sagplass (Posten), Espen Kristoffersen (RSA), Geir Rossebø (Utviklings- og kompetanseetaten Oslo), Marit Vea (Klima- og miljødepartementet) og Peter Stangeland (DB Schenker).
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab).

13:15-14:15 – Verksted: Regn med CO2 – klimabudsjett som styringsverktøy
Hvordan lages et klimabudsjett og hvordan kan kommunen bruke dette som et styringsverktøy for å redusere klimagassutslipp? Disse spørsmålene trenger vi hjelp til å besvare i arbeidet med veilederen om klimabudsjett. Under denne sesjonen vil flere kommuner fortelle om hvordan de har jobbet fram sine klimabudsjetter før vi sammen skal diskutere hva vi trenger i verktøykassa når vi skal tenke klima i kommunebudsjettet.
I sesjonen: Heidi Sørensen (Oslo kommune), Lise Wenche Dufseth Urset (Hamar kommune) og Simon James Loveland (Trondheim kommune).
Sted: Mobilitetspunkt Filipstad.

14:45-15:45 – Fremtidens tungtransport kommer nå
Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.
I sesjonen: Bjørn-Inge Haugan (Volvo Norge), Tore Solheimslid (Hordaland fylkeskommune), Sveinung Rotevatn (Klima- og miljødepartementet), Bjørn Malm (Tine) m.fl.
Sted: Scene 2.

14:45-15:45 – Verksted: Varer og tjenester skal leveres utslippsfritt – hvordan får vi til dette sammen?
Gjennom Miljøhovedstadsåret 2019 har Oslo utfordret næringslivet til å ta én eller flere av de fire industriutfordringene innenfor utslippsfri varetransport, fossil- og utslippsfri konstruksjon, bærekraftig finans og reduksjon av plastavfall. Dette verkstedet vil utforske veien videre for disse miljøhovedstads-utfordringene – hvordan skal vi jobbe fremover for å nå Oslo sitt mål om å bli en nullutslippsby i 2030?
I sesjonen: Peter Stangeland (DB Schenker), Gaute Hagerup (Oslo Business Region), Ingunn Lie (Klimaetaten Oslo kommune) m.fl.
Sted: Mobilitetspunk Filipstad. 

18:30-23:00 Årets lokale klimatiltak

Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og fylkeskommuner. Prisen arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO, og vinnerne vil bli offentliggjort på Zerokonferansen under festmiddagen 6. november.
Sted: Skur 13.


Dag 2
7. november 2019

10:10-11:25 – De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart
Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?
I sesjonen: Ola Elvestuen (Klima- og miljøminister), Marte Sørø (Statens vegvesen), Torfinn Hansvik (Moen Marin AS) m.fl.
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

10:10-11:40 – Verksted: Urban Mobility 2050 Future Games
Intelligente mobilitetssystemer spiller en viktig rolle i å sikre at de voksende byområdene vil være levelige, smarte og bærekraftige. På Zerokonferansen 2019 inviterer Nordic Innovation alle interesserte til å spille Nordic Urban Mobility 2050 Futures Game. Formet som et brettspill, lar spillet deg ta en sniktitt inn i fremtiden og hvordan folk lever og beveger seg i 2050. Spillerne må løse potensial konflikter og antyder at selv om du ikke kan forutsi fremtiden, kan du forme den. Bli med å utforske fremtidens mobilitet med oss på Zerokonferansen 2019 den 7. november.
Sted: Mobilitetspunkt Filipstad

11:25-12:15 – Electric Tour
Miljøhovedstaden og ZERO tar deg med på en Electric Tour i Oslo. Her vil man få gleden av å kjøre elbuss fra Unibuss fra Skur 13 til Olav Vs gate for å få en omvisning på verdens første utslippsfrie anleggsplass. Bjørn Arild Mythen, prosjektleder i Bymiljøetaten vil fortelle kort om hvordan kommunen gikk frem for å etablere pilotprosjektet for utslippsfri anleggsplass. Klaus Kristiansen, anleggsleder fra entreprenøren Steen & Lund vil fortelle om de praktiske erfaringene som er blitt gjort på anleggsplassen så langt. Det vil bli delt ut lunsj på bussen.

11:45-12:25 – Fossilfri Oslofjord
Oslo er godt i gang med å gjøre Oslo havn utslippsfri. Hvordan skal vi få til et godt samarbeid for å oppnå en fossilfri og utslippsfri gods – og persontrafikk til sjøs i hele Oslofjorden?
I sesjonen: Helge Otto Mathisen (Color Line), Lars Jacob Engelsen (Norled) og Lars Erik Marcussen (HeidelbergCement).
Sted: Nesoddferga «Kongen» – mens fergen står til kai. Lunsj ombord.
OBS: Gå av fergen før 12:33 dersom du ikke ønsker å være med på neste sesjon.

12:40-13:25 – Verksted: Hvordan kan vi få en helt utslippsfri Oslo Havn?
Oslo Havn skal bli verdens første utslippsfrie havn. Handlingsplanen for det ble vedtatt i 2018. I samarbeid med Oslo Havn inviterer vi til verksted for hva som trengs nå for å få gjennomført fullt skifte til fornybar og utslippsfri godstransport til Oslo.
Sted: Nesoddferga «Kongen» – mens fergen er i drift.
OBS: Gå på fergen før den kjører 12:33. Avstigning før 13:33.

14:00-15:00 – Gjennombrudd for elektriske busser
2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser i Norge. Over 170 elbusser er nå satt i drift i flere byer. Hvor går veien videre for å gjøre hele buss-sektoren og kollektivtrafikken utslippsfri i alle byer?
I sesjonen: Isbrand Ho (BYD Europe), Gry Miriam Olsen (Keolis), Øystein Svendsen (Unibuss) m.fl.
Sted: Skaterampa.

 

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen