Industri

Industrisektoren står for rundt 20 prosent av nasjonale og globale klimagassutslipp, og vil forbli høye uten omfattende teknologiskift. Hvordan industrien kan unngå flere milliarder tonn CO2 globalt, står på programmet på Zerokonferansen i seks programpunkter. Få oversikten her. 

 

ZERO TIMETABLE_løyper_industri

 

Dag 1
6. november 2019

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen (Ruter AS), Lan Marie Nguyen Berg (Byråd miljø og samferdsel, Oslo), Bjørne Grimsrud (Statens Vegvesen), Dagfinn Neteland (Fjord1) og Erik Gathen (Klima Østfold).
Sted: Hovedscenen.

13:15-14:15 – Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon
Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.
I sesjonen: Klaus Schöffel (Norner), Tom Henrik Sundby (Nordic Blue Crude), Ole Jørgen Marvik (Innovation Norway) og Benedikt Stefansson (Carbon Recycling International).
Sted: Skaterampa.

14:45-15:45 – Verksted: hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?
I dette verkstedet skal vi diskutere mulige virkemidler som bidrar til forretningsmodeller og tidligmarkeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien.
I sesjonen: Nils Johan Ystanes (Tizir), Bernhard Mauritz Stormyr (Yara) og Ulf Eriksen (Statkraft), m.fl.
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab).

Dag 2
7. november 2019

10:10-11:25 – De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (ENG)
Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.
I sesjonen: Camilla Brox (Norsk Senter for Sirkulær Økonomi), Jon C. Knudsen (Aker Solutions), Petter Holland (Preem), Rikard Gaarder Knutsen (Olje- og Energidepartementet), Charlotte Hartley (Pale Blue Dot Energy) og Trude Sundset (Gassnova), m.fl.
Sted: Scene 2.

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
I sesjonen: Håvard Wolland (Biokraft AS), Ellen Cathrine Rasmussen (Yara), Håvard Moe (Elkem), Bjørnar Lie (Airtight), Petter Holland (Preem), Torbjørn Røe Isaken (Næringsminister), Hans Olav Kvalvaag (Scatec Solar), Sveinung Fjose (Menon) og Tor Øyvind Aa (Brødrene Aa).
Sted: Hovedscenen.

14:00-15:00 – Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?
Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.
I sesjonen: Gisle Løhre Johansen (Borregaard), Lars Haltbrekken (Energi- og miljøkomiteen), Francois Sammut (Carbon Limits), Francesco Cherubini (Industriell Økologi, NTNU), Marit Flinder Roscher-Nielsen (Elkem ASA) og Gunnhild Søgaard (NIBIO), m.fl.
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab).

 

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen