Hvem kommer på Zerokonferansen?

Zerokonferansen er Norges største klimakonferanse, og samler over 1000 ledere og fagfolk fra norsk politikk og næringsliv. Men hvem kommer egentlig på Zerokonferansen? Vi har tatt en titt på deltakerlistene fra 2014-2018, og her er funnene.

Både privat og offentlig sektor representert

Deltakerne kommer fra en rekke ulike bransjer og sektorer. I 2018 kom de fleste fra selskaper som jobbet med fornybar energi, industri, transport og bygg og anlegg. Flertallet kommer fra privat næringsliv, men det er også mange deltakere fra offentlig forvaltning, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Akademia er også representert, men i en mindre andel enn næringslivet.

Direktørenes klimafestival

På fjorårets konferanse hadde halvparten av deltakerne stillingstitler som tilsier at de er ledere med stor grad av beslutningsmyndighet på sin arbeidsplass. Et betydelig antall er toppledere; administrerende direktører, konsernsjefer, statssekretærer og ordførere. I tillegg kommer det mange rådgivere og konsulenter, flere med ansvar for bærekraft, miljø og CSR. Zerokonferansen samler også politikere og folkevalgte fra ulike partier, samt ledere fra NGOer og store miljøorganisasjoner i Norge.

Én av tre kommer tilbake flere år på rad

Zerokonferansen arrangeres for fjortende gang i 2019. Hvert år har vi mange nye deltakere, men vi er også glade for at så mange ønsker å komme tilbake til konferansen flere år på rad. I 2018 hadde 35% av deltakerne vært der én eller flere ganger tidligere, og i evalueringen svarte tre av fire at de var positive til å delta igjen til neste år.

Vårt mål er at du skal lykkes

Vi er stolte over å kunne samle et så bredt spekter av mennesker til to dager med kunnskapspåfyll, debatt og nettverksbygging. Vårt mål er at du som deltaker på Zerokonferansen skal vende tilbake til arbeidsplassen din med ny kunnskap, et utvidet nettverk, nye allianser og være inspirert til å fortsette arbeidet på veien mot det moderne nullutslippssamfunnet.

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen