Handelens MiljøfondHUB

Plastberget vokser – hva gjør vi? I denne HUBen vil vi se på globale trender og diskuterer hva Norge må gjøre innen 2030
 
Handelens Miljøfond jobber for å redusere og rydde opp i plastforsøpling, og for å gjøre bruken plast mer effektiv. Under årets Zerokonferanse løfter fondet sentrale problemer knyttet til bruken av plast. Ledende eksperter presenterer scenarier for plastbruk globalt og nasjonalt, og Handelens Miljøfond tar diskusjonen om hva som må gjøres i Norge.
 
 — Det er plast i nesten alt vi tar i og lever i. Plastberget øker, og det i rasende fart, samtidig er ikke systemet i Norge rigget for å kunne håndtere disse mengdene. Vi trenger et taktskifte i den norske plastdebatten. Vi må gjøre mye mer enn vi gjør i dag og vi må diskutere hvordan. Hvordan skal vi klare EUs mål for resirkulering innen 2025 og 2030? Hvor mye må plastbruken reduseres, og hvordan gjør vi dette? Bør ikke Norge ha mer ambisiøse mål enn EU? Dette er spørsmål som må høyere opp på den politiske agendaen, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Filtrer på: