GjensidigeHUB

Forsikringsbransjen spiller en viktig rolle i arbeidet for det grønne skiftet. Gjensidige tar fatt på diskusjonen om hvordan forsikringsbransjen kan manøvrere seg i det klimaturbulente landskapet.

GjensidigeHUB 11. november

Hvordan kan din pensjonsavtale kutte utslipp? 

Hvordan kan forsikringsbransjen bruke sin kunnskap og kompetanse til å redusere klimarisikoen? 

Elbilbatterier som ressurs – hvordan sikre gjenbruk og resirkulering

 

Norsk Regnesentral spår økte forekomster og mengder nedbør de kommende årene, noe som vil øke risikoen for flom, ras og uvær. Hvem tar regningen på en økende klimarisiko, og hvilke samfunnsaktører må stille opp når hus og eiendom blir utsatt for ekstremvær? Gjensidige inviterer til paneldebatt før å løfte disse og mange flere problemstillinger knyttet til klimarisiko.

Sammen med Hydro Volt vil Gjensidige også se nærmere på hvilket potensiale som finnes i gjenbruk av elbilbatterier, samt diskutere hvilke muligheter forsikringsbransjen har til å stimulere til økt gjenbruk, og lavere klimagassutslipp.

Samtidig vet vi at alle sparer til pensjon. Hvordan kan dine sparepenger bidra til en bærekraftig fremtid gjennom klimavennlig forvaltning av pensjonsfond?

— Zerokonferansen er en arena for mennesker med et ekte engasjement for klimaspørsmål, og den beste arenaen for å løfte disse problemstillingene, sier konsernsjef i Gjensidige, Helge Leiro Baastad.

   

Filtrer på: