Fornybar energi

Å erstatte fossil energi med fornybart er en av de viktigste løsningene på klimakrisen. I år har vi fem programpunkter på Zerokonferansen som tar for seg nettopp dette temaet. Vi skal diskutere hva vi kan gjøre for å utkonkurrere kull i vekstøkonomier, hvordan vi kan bidra til utbygging av havvind i de samme landene, hvordan vi får i gang en satsing på havvind på hjemmebane og til sist hvordan framtiden for vindkraft på land ser ut i Norge. Under finner du en oversikt over alle disse programpunktene.

 

ZERO TIMETABLE_løyper_fornybarenergi

 

Dag 1
6. november 2019

09:20-10.15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulær økonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
I sesjonen: Per Espen Stoknes (BI), Auke Lont (Statnett) og Trine Hay Setsaas (NINA), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

11:15-12:15 – Tunga på vektskåla: Hvordan kull kan utkonkurreres i vekstøkonomier
Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?
I sesjonen: Erna Solberg (Statsminister), Jonas Gahr Støre (Partileder Arbeiderpartiet), Hong Hoang (Change – Vietnam), Mark Lewis (BNP Paribas Asset Management) og Kevin Hogan (Shire Oak International).
Sted: Hovedscenen.

12:45-13:05 – Skiftlunsj: Analyterbattle på energiomstilling
Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?
Sted: Skaterampa.

13:15-14:15 – Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier?
Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?
I sesjonen: Oliver Knight (World Bank) og Mary Quaney (Mainstream Renewable Power), m.fl.
Sted: Scene 2.

14:45-15:45 – Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?
I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår det stor utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Står vi på kaia mens skipet seiler? Vi diskuterer hvordan Norge kan få 1GW havvind i 2025.
I sesjonen: Espen Barth Eide (Energi- og miljøkommiteen, Ap), Liv Lønnum (Olje- og energidepartementet) og Astrid Skarheim Onsum (Aker Solutions).
Sted: Hovedscenen.

Dag 2
7.
november 2019

10:10-11:25 – Omstilling til fornybar luftfart

Luftfarten er en global klimaversting, og må elektrifiseres og ta i bruk bærekraftig biodrivstoff. Hvordan kan vi stimulere til økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart, og når kommer de første elflyene? Vi ser på hvordan vi kan få fortgang i omstillingen, og hvilke politiske virkemidler som må til.
I sesjonen: Rickard Gustafsson (SAS), Stein Nilsen (Widerøe), Maarten van Dijk (SkyNRG), Glenn Llewellyn (Airbus), Kjetil Bøhn (Quantafuel), Thomas Skadal (Biozin) og Sveinung Rotevatn (Klima- og miljødepartementet), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

10:10-11:25 – Hvordan kan regjeringens nye satsning på garantier bidra til fornybar utvikling?

Kan offentlige midler brukes smartere for å bidra til å bygge fornybar energi i utviklingsland? Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.
I sesjonen: Dag-Inge Ulstein (Utenriksdepartementet), Morten Langsholdt (Scatec Solar), Terje Osmundsen (Empower New Energy) og Selma Kveim (Bright).
Sted: Skaterampa.

12:15-13:30 – Hvordan skal vi bygge vindkraft på land? 
Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes det områder med gode vindforhold vi kan bygge ut med lavt konfliktnivå?
I sesjonen: Kjetil Lund (NVE), Kristin Linnerud (CICERO), Christian Steel (Sabima), Andreas Thon Aasheim (Norwea), Lars Haltbrekken (Energi- og miljøkomitéen), Lene Westgaard-Halle (Energi- og miljøkomitéen), m.fl.
Sted: Scene 2.

 

Se hele konferanseprogrammet her.  

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen