Finans

Finans er en viktig drivkraft i omstillingene som trengs for å bekjempe klimaendringene. På årets Zerokonferanse har vi hele seks programpunkter knyttet til dette temaet. Vi ser på hvordan Norge kan bidra til en raskere overgang til fornybar energi i vekstøkonomier, hvordan vi skal få fart på havvind i Norge, offentlige innkjøp som driver for klimaløsninger, klimakrav til byggematerialer som konkurransefortrinn og får høre fra norske selskaper som jobber med banebrytende utslippsfrie løsninger. Få oversikt over de relevante sesjonene her. 

 

ZERO TIMETABLE_løyper_Finans

 

Dag 1
6. november 2019

11:15-12:15 – Tunga på vektskåla: Hvordan kull kan utkonkurreres i vekstøkonomier
Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?
I sesjonen: Erna Solberg (Statsminister), Jonas Gahr Støre (Partileder Arbeiderpartiet), Hong Hoang (Change – Vietnam), Mark Lewis (BNP Paribas Asset Management) og Kevin Hogan (Shire Oak International).
Sted: Hovedscenen.

13:15-14:15 – Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier?
Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?
I sesjonen: Oliver Knight (World Bank), Mary Quaney (Mainstream Renewable Power) og Astrid Skarheim Onsum (Aker Solutions), m.fl.
Sted: Scene 2.

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen (Ruter AS) og Lan Marie Berg (Byråd for Miljø og Samferdsel, Oslo, MDG), Bjørne Grimsrud (Statens Vegvesen), Dagfinn Neteland (Fjord1) og Erik Gathen (Klima Østfold).
Sted: Hovedscenen.

14:45-15:45 – Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?
I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår det stor utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Står vi på kaia mens skipet seiler? Vi diskuterer hvordan Norge kan få 1GW havvind i 2025.
I sesjonen: Espen Barth Eide (Energi- og miljøkommiteen, Ap), Liv Lønnum (Olje- og energidepartementet) og Astrid Skarheim Onsum (Aker Solutions), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

14:45-15:45 – Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?
Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.
I sesjonen: Monica Mæland (Kommunal- og moderniseringsminister), Jens Birgersson (Rockwool), Nicolai Riise (MAD Arkitekter) og Thomas Mørch (Norsk Gjenvinning), m.fl.
Sted: Skaterampa.

Dag 2
7. november 2019

10:10-11:25 – Hvordan kan regjeringens nye satsning på garantier bidra til fornybar utvikling?

Kan offentlige midler brukes smartere for å bidra til å bygge fornybar energi i utviklingsland? Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.
I sesjonen: Dag-Inge Ulstein (Utenriksdepartementet), Morten Langsholdt (Scatec Solar), Terje Osmundsen (Empower New Energy) og Selma Kveim (Bright).
Sted: Skaterampa.

11:45-12:05 – Skift-lunsj: Klimarisiko og tilpasning

Klimaendringene krever handling på minst tre områder: vi må kutte utslipp, vi må håndtere fysiske klimaendringer og ny klimapolitikk, og vi må tilpasse oss de klimaendringene som det er for sent å stanse. Hva gjør finansaktører i dag? Og hva er neste skritt når vi entrer 2020 og et avgjørende tiår? «Skift – Næringslivets klimaledere» inviterer til lunsjsamtale om disse spørsmålene med Skift-medlemmene Fremtind, Kommunalbanken og Storebrand.

Sted: Skaterampa.

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
I sesjonen: Ellen Cathrine Rasmussen (YARA), Håvard Moe (Elkem), Håvard Wollan (Biokraft AS), Bjørnar Lie (Airtight), Petter Holland (Preem), Torbjørn Røe Isaksen (Næringsminister) og Hans Olav Kvalvaag (Scatec Solar), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

 

Se hele konferanseprogrammet her.

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen