Grønt karbon kan sette Norge i en grønn særstilling

O0$2$20I887307

I dag omgir vi oss med fossilt råstoff over alt. Det er åpenbart at vi bruker fossil energi og fossilt drivstoff, men fossile råmaterialer brukes også i klær, kjemiske produkter, materialer og det er i bruk i industrielle prosesser. Biobasert råstoff fra jord, skog og hav er helt nødvendig dersom vi skal kunne gå fra et fossildominert samfunn. Det grønne karbonet har mange fordeler og er en viktig klimaløsning på et mye større område enn fornybar energi. Kan restprodukter og avfall få nytt liv i form av nye produkter og løsninger? Hva er de spennende klimaløsningene fra biomasse?

Norge har gått fra å være en  nasjon med stor produksjon av bl.a. papir til å bli en råstoffleverandør for andre land. Hva slags råstoff er det egentlig som eksporteres og hva kan man lage av det? Kan vi gå fra å være råstoffleverandør, til å bli en eksportør av foredlede produkter? I denne utstillingen ønsker vi å vise fram noen av mulighetene som kan sette Norge i en grønn særstilling.

Utstillere

Forbo_FS_2935U_Black
Perstorp ogo png
Tine logo png
Tetra Pak
Innovasjon Norge logo png
Moelven logo CMYK uten artefakt på høyre side
Braskem logo png
Trefokus
Treteknisk
Tresenteret
Coca Cola
Norges Skogeierforbund logo
treindustrien logo

Detaljer om Utstillere

Forbo_FS_2935U_Black

På ZEROexpo presenterer Forbo verdens mest miljøvennlige gulv, som er produsert med 97 % naturlige råvarer, hvorav 72 % er fornybare. Du kan ta og føle på råvarene som blir benyttet til å produsere materialet og du får se en enorm kolleksjon av ulike farger og design. Som totalleverandør tilbyr Forbo bærekraftige løsninger til alle gulvarealer. Bærekraftige bygg er viktig for klimaet, miljøet og folks helse. Bærekraftige løsninger er nødvendig for å sikre jordens ressursgrunnlag i fremtiden. Forbo har jobbet med bærekraft i mange år og har 3. parts miljødokumentasjon på samtlige produkter. Forbo tar bærekraft på alvor!

Perstorp ogo png

Perstorp BioProducts er spesialiserte på biobrensel for det skandinaviske markedet, der vi tilbyr brensel for kjøretøy som helt erstatter, eller blandes inn i fossilt brensel, for dieselkjøretøy og fyringsolje for oppvarmning. Virksomheten drives av kundefokusert utvikling, engasjement og fleksibilitet. Vår unike kompetanse innen både kjemiindustri og brenselmarkedet skaper synergier som driver utvikling for å oppnå høyest mulig verdi for våre kunder. Som en del av Perstorpkonsernet kan vi dra fordel av felles kunnskap og FoU samt effektivt utnytte våre moderne produksjonsanlegg i Sverige og Norge.

Tetra Pak

Som stolt sponsor av ZERO sitt arbeid med fossilfri plast er Tetra Pak i år tilstede på ZEROexpo for første gang. Vi står sammen med Braskem og TINE, og kan med dette vise hele verdikjeden fra produksjon av emballasjen til det ferdige produktet står i butikkhyllen. I vinter var vi sammen med TINE først i Norge med en 100 prosent plantebasert (fornybar) emballasje på deres 1,75 liter lett og ekstra lett melk. Vi har nå utvidet serien med plantebasert emballasje til også å gjelde skolemelk og fløte, og har den med oss hit på ZEROexpo. På standen vår kan du møte CEO for Tetra Pak Norden, Johan Rabe, så kom gjerne innom for en uformell prat.

Tine logo png

TINE samarbeider med ZERO om å finne frem til de gode og fornybare løsningene på plast. I år er vi tilstede på ZEROexpo. Sammen med Braskem og TetraPak viser vi frem hele verdikjeden fra produksjon av emballasjen til det ferdige produktet står i butikkhyllen. Allerede i 2013 introduserte vi plantebasert plast i vår emballasje. I 2016 var vi sammen med TetraPak først i Norge med en 100 prosent plantebasert emballasje på vår 1,75 liter kartong til Lett- og Ekstralett Tinemelk. Vi har nå utvidet serien med plantebasert emballasje også til skolemelken og TINE fløte. Besøk oss på ZEROexpo å se vår spennende reise med fornybar plast.

Coca Cola

Coca-Cola deltar på Zero-konferansen for å fortelle om vårt arbeid med å utvikle PlantBottle™-flasken, som er laget med både plantebasert og resirkulert plast. Her i Norge produseres alle våre flasker som PlantBottle™, det gjør at vi har halvert bruken av fossil plast med 4 000 tonn årlig. Vi vil gjerne høre dine forventninger til hvordan vi kan fortsette å bidra til det grønne skiftet. Du er derfor hjertelig velkommen innom vår stand, der vi blant annet har stilt ut vår prototyp på en flaske som er laget med kun plantebasert plast.

Moelven logo CMYK uten artefakt på høyre side

Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stor grad basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Moelven Limtre AS har blant annet levert de bærende konstruksjonene til høyhuset Treet i Bergen. På ZEROexpo kan du på Moelvens stand ta en titt på verdens høyeste bolighus i tre – i miniatyr.

Braskem logo png

Showcasing Braskem’s I’m Green™ PE, the world’s only high minimum bio-based content polyethylene. Come and visit our stand to see how our biopolymer can reduce your product’s carbon footprint.
Braskem launched I’m Green™ in 2010: replacing fossil feedstock with bioethanol derived entirely from sugarcane. Our plant in Brazil has a capacity to produce 200 Kt annually, making us the largest biopolymer producer in the world today. We will be sharing the preliminary results of our updated LCA, and explaining how we work with our clients to help them communicate the benefits of our renewable, recyclable, “drop-in” bio-PE.

Innovasjon Norge logo png

Innovasjon Norge stiller mannsterke på Zerokonferansen for å synliggjøre at bærekraft er en bærebjelke i vårt arbeid.  Bedrifter og gründere som ønsker finansiering eller andre tjenester fra Innovasjon Norge, vil bli utfordret på hvordan deres prosjekt vil bidra til å løse de store samfunnsutfordringene i verden.  Kom gjerne innom oss for å drøfte ditt prosjekt!  Men vær forberedt på spørsmål av typen: Trenger verden din løsning?  Hvordan står deres bedrift i forhold til tredelt bunnlinje? Ivaretar dere god forretningsskikk? Jobber dere aktivt for å få ned fotavtrykket innen klima og miljø?

treindustrien logo
Trefokus
Tresenteret
Treteknisk

Byggenæringen representerer våre største nasjonale investeringer, den er en stor bruker av ressurser og energi og står for et betydelig CO2-utslipp. Derfor er byggenæringen viktig i det grønne skiftet. Økt bruk av tre i byggenæringen er ett av flere sentrale virkemidler for å nå klima- og miljømål og bidra til å senke CO2-utslippene fra næringen. Treindustrien og treindustriens organisasjoner samarbeider for å utvikle tre som byggemateriale og øke kompetansen om bruk av tre i alle typer bygg. Besøk vår stand på ZEROexpo for å bli bedre kjent med mulighetene for tre i bygg, treindustrien som leverandør og nasjonale spisskompetansemiljøer på tre.

Norges Skogeierforbund logo

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog står samlet for ca. 95 % av alt tømmer som hogges i Norge til industrielle formål (byggematerialer, cellulose, papir, biokjemi, bioenergi og biodrivstoff).
Organisasjonene samarbeider med et mål om at;
– skogen i Norge skal bidra til verdiskaping og velferd i det norske samfunn gjennom økt produksjon og uttak av et fornybart råstoff.
– gjennom et aktivt skogbruk bidra til å begrense den globale oppvarmingen.
– bidra til det grønne skiftet gjennom leveranser av råstoff, produkter og kompetanse.
– drive skogen på en bærekraftig måte slik at hensynet til biologisk mangfold, friluftsliv og andre miljøverdier ivaretas.

Andre utstillinger i ZEROexpo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *