Løsninger for smarte byer

22325098420_6f98981dbb_o

Byene leder an i verdens grønne omstilling. Smart teknologi har gitt oss helt nye muligheter for å unytte ressurser bedre og til å kutte utslippene fra våre daglige liv. Vi viser fram Bergens og Oslos nye og svært ambisiøse klimastrategier, byenes mulighet for å lage sin egen fornybare strøm lokalt med solceller, smarte styringssystemer for effektiv energibruk til bygg og transport, smart konvertering fra fjernvarme til fjernkjøling, urban elektrisk varetransport på lastesykkel og lastebil, utslippsfri kollektivtrafikk og urban matproduksjon kan gjøre byene smartere og grønnere.

Utstillere

ASKO Logo png
Hafslund
Multiconsult logo
Schneider Electric logo png
sweco logo
Volvo logo RGB png hires
Posten logo png
Bergen Kommune alternativ logo png
Oslo kommune logo
Lindum logo png hirise

Detaljer om utstillere

ASKO Logo png

ASKO er NorgesGruppens grossist ledd og distribuerer næringsmidler i hele Norge. Vi har 350.000 m2 bygg og 600 lastebiler på veien hver dag. ASKO ønsker å være en spydspiss og pådriver for det grønne skiftet. På vårt lager i Vestby er det 2500 m2 store taket dekket med totalt 1482 solpaneler med en installert effekt på 370,5 kW og er et av Norges største solcelleanlegg. Inne i teltet på ZEROexpo stiller vi med solceller. Kom å prate med oss om hvorfor vi investerer så mye innen ny fornybar energi på og i tilknytning til våre bygg.

Hafslund

Med fornybar fjernvarme bidrar Hafslund Varme til å løse Oslos behov for oppvarming, varmt tappevann og kjøling. Oslos miljø- og klimamål innebærer at det skal bli lettere å velge klimasmarte løsninger og utnytte potensialet for grønn energi. Et viktig tiltak er å gjøre det enklere å knytte seg til fjernvarmenettet. Utbygging av fjernvarme i Oslo bidrar til å øke forsyningssikkerheten og frigjør elektrisitet som kan brukes til å redusere CO2-utslipp i for eksempel transportsektoren. På ZEROexpo skal vi vise frem vår fjernvarme til kjøling-teknologi.

Multiconsult logo

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi – både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling. Nylig installerte vi et solcelle-demonstrasjonsanlegg på hovedkontoret som skal brukes til kunnskapsformidling. Kom innom oss på ZEROexpo for en prat om solenergi.

Schneider Electric logo png

Schneider Electric gjør byer mer effektive, bærekraftige å levelige. Økende CO2–utslipp, migrasjoner og urbanisering har en sterk påvirkning på moderne byer. Schneider Electric bidrar til å takle dagens utfordringer med smarte, sikre og bærekraftige løsninger for automatisering, energieffektivisering, integrering av fornybare energikilder i nettet og forebygging av strømbrudd. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv. På ZEROexpo skal vi vise frem vårt konsept på landstrøm – Shoreconnection, på energilagring – Ecoblade og på elbillading – Evlink.

sweco logo

Ambisjoner for fremtiden? Hva med å forme den?
Som Europas ledende rådgiverselskap jobber Swecos ingeniører, miljøeksperter og arkitekter med å forme fremtidens byer og samfunn. Vi er tett på våre kunder for å få innsikt i deres reelle behov, og tett på miljøer som forsker på trender og samfunnsutvikling. Et smart svar på økende urbanisering er Plantagon, et konsept som viser hvordan urbant landbruk og dyrking av mat er mulig i et bymiljø. Sweco har bidratt til å realisere fremtidens drivhus i Linkøping i Sverige, gjennom innovative og bærekraftige løsninger. Dette vil vi vise frem på ZEROexpo, kom innom for en prat om hvordan vi jobber med å forme fremtiden.

Volvo logo RGB png hires

Fremtiden er elektrisk. I Volvo Buss jobber vi hardt for å utvikle offentlige transportsystemer uten støy, CO2 og andre typer utslipp. Vi anser det som vårt ansvar å fremskynde overgangen til elektrisitet som den viktigste energikilden for offentlig transport i urbane miljøer. Vi er allerede ledende innenfor elektromobilitetsløsninger, og legger til rette for nye konsepter for bærekraftig byplanlegging og vekst. På ZEROexpo vil vi vise frem løsninger for elektriske busser.

Posten logo png

Bring Express har kjøpt inn to elektriske vare-sykler for å teste ut om disse kan erstatte fossile biler i levering av bud- og express sendinger innenfor ring to i Oslo. Sykkelen er produsert av Nederlandske Urban Arrow som lager spesialsykler for barne- og varetransport. Sykkelen heter Smart Urban Mobility. Kassen tåler inntil 150 kg, og rommer hele 350 liter! Vi viser frem denne sykkelen på ZEROexpo.

Oslo kommune logo
Bergen kommune vertikal logo png

Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020 og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Det er gode nyheter for klimaet, og for alle som bor og jobber i byen. Klima- og energistrategien ble behandlet i juni og i høst ble den fulgt opp med å lansere klimabudsjett integrert i Oslo kommunes budsjett for 2017. Tiltakene som gjennomføres skal bidra til økt livskvalitet, et levende næringsliv og bedre folkehelse.

Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Grønn strategi, som ble vedtatt i høst, er en plan for Bergen som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Der det er attraktivt å gå og sykle de korte avstandene, gode kollektive forbindelser på de litt lengre, og der bilen bare blir brukt når man må. Det skal være lett å leve miljøvennlig i Bergen.

Møte både Bergen og Oslo kommune på ZEROexpo for en prat om deres klimastrategier.

Lindum logo png hirise

Karbon er livets atom, men landbruk og skogsbruk gir et karbon-overskudd i atmosfæren. Kan byen være med å snu dette slik at vi får bærekraftige karbonkretsløp? Lindum AS jobber med løsningene som lukker kretsløpene og gir byen en sirkulær fremtid. På ZEROexpo presenterer vi hele verdikjeden for hvordan matavfall blir til drivstoff og ny klimanøytral mat. I tillegg viser vi hvordan treavfall blir til karbon-lagrende lettjord som kan erstatte torv.

Andre utstillinger i ZEROexpo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *