De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019

Publisert: 10. des 2019

Publisert 10. desember 2019

Over 1000 mennesker, 150 foredrag og en bråte med klimaløsninger. Her har vi samlet de viktigste utspillene fra årets Zerokonferanse.

Se opptak fra sesjonene på vår Youtube-kanal

Her finner du alle presentasjonene fra Zerokonferansen 2019

Se alle bildene fra Zerokonferansen 2019 her

Vi er “on track” for investeringsbeslutning på CCS-infrastruktur

Rikard Gaarder Knutsen (Frp), Statssekretær i Olje- og energidepartementet, kunne fortelle at invensteringsbeslutningen for karbonlangringsinfrastruktur i Norge er “on track” for å bli tatt neste år. For at staten skal beslutte å gå inn med investeringer må det være klart at lagringsprosjektet blir det første av flere CCS-prosjekter i Europa.

Prosjektets vellykkethet vil bli målt etter hvor mye av overskuddskapasiteten i Norge som blir utnyttet av andre europeiske aktører.
Hør hvorfor det er avgjørende at vi får realisert en infrastruktur for karbonfangst og lagring.

Arbeiderpartiet åpnet for mer aktiv politisk bruk av Oljefondet for å stanse ny kullkraft

debatten med Erna Solberg åpnet Jonas Gahr Støre for å bruke Oljefondet mer aktivt for å investere i fornybar energi, noe som kan ha global betydning for å erstatte kullkraft med fornybar energi.
Se innslag om debatten på Nytt på nytt

Regjeringen annonserte satsing på garantier for utbygging av fornybar energi i utviklingsland

Dag Inge Ulstein lanserte en satsning på 300 millioner på garantier for fornybar energi i utviklingsland, noe som kan utløse store nye investeringer i fornybar energi i land som i dag bruker dieselaggregat eller kullkraft.

Se innlegget til Ulstein her, og les mer om saken på E24 her.

IPCC presenterte hvordan biomasse kan gi oss avgjørende, fossilfritt karbon

En viktig kilde til fossilfritt karbon er bruk av biomasse. På Zerokonferansen ble høydepunkter fra IPCCs spesialrapport om klima og landarealer presentert av hovedforfatter Francesco Cherubini, som fortalte hvordan vi kan og må bruke biomasse og land for å fase ut bruk av fossile råstoff – med begrenset risiko for negative effekter.

Byggenæringen etterspurte strengere klimakrav for materialer

Utslippene fra norsk bygg- og anleggsbransje er nesten like store som utslippene fra olje- og gassektoren. Ca halvparten av disse utslippene er knyttet til produksjon av materialer. Flere sentrale aktører fra bygg- og anleggsbransjen gikk ut på Zerokonferansen og etterspurte strengere krav til klimagassutslipp fra materialer til bygg og anleggsarbeid, og sa de er klare til å levere.

Monica Mæland kunne fra scenen fortelle at bransjen må forberede seg på strengere krav.
Se innleggene fra sesjonen om klimakrav til byggematerialer

Arbeiderpartiet vil opprette CO2-fond for transportnæringen

I panelsamtalen med Helge Orten fra Høyre og Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF kunne Åsmund Aukrust fortelle at AP i arbeidet med sitt alternative budsjett foreslår å opprette et CO2-fond for næringstransport.

ZERO har sammen med NHO tidligere tatt til orde for å opprette et CO2-fond etter modell fra NOx-fondet, der næringsaktører i stedet for å betale CO2-avgift betaler inn i et fond der midlene tilbakeføres til investeringer i utslippsfrie løsninger.

Rapport om grønn omstilling viser stort eksportpotensial for grønne næringer

På oppdrag fra ZERO og Eksportkreditt har Menon utarbeidet en rapport om status for klimaomstillingen i norsk næringsliv, og potensialet for grønn eksport.

Rapporten, som ble offentliggjort under Zerokonferansen, viser at det er de grønne næringene som står for størsteparten av verdiskapningen i Norge i dag, samtidig som at det er de utslippsintensive næringene som står for mesteparten av eksportverdiene.

Næringene som har størst vekstpotensial for grønn eksport er fornybar, sjømat, maritim og prosessindustrien.
Her kan du lese rapporten

Åpner for å stille krav om elektrifisering med havvind

I en panelsamtale om havvind på norsk sokkel, åpnet både Høyres Lene Westgaard Halle og Aps Espen Barth Eide for å stille krav om elektrifisering av eksisterende petroleumsinstallasjoner som et virkemiddel.

Trenger mer fornybar energi

I paneldebatten etter sesjonen om hvordan bygge mer vindkraft på land, ble det klart at samtlige i panelet er enige om at Norge trenger mer fornybar energi til elektrifisering av samfunnet.

Panelet bestod av Lars Haltbrekken (SV), Ole Andre Myhrvold (Sp), Lene Westgaard Halle (H) og statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp). SVs Lars Haltbrekken gjorde det også klart at SV ikke støtter kommunalt veto i vindkraftsaker.