Bygg, anlegg og materialer

Bygg- og anleggssektoren står for store utslipp, både fra maskiner og materialbruk. På Zerokonferansen skal vi diskutere hvordan vi skal oppnå lavere energibruk på bygg- og anleggsplasser i fire ulike sesjoner.  Få oversikt over programløypen her. 

 

ZERO TIMETABLE_løyper_bygg (1)

 

Dag 1
6. november 2019

09:20-10:15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
I sesjonen: Per Espen Stoknes (BI), Auke Lont (Statnett) og Trine Hay Setsaas (NINA), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen (Ruter AS), Lan Marie Nguyen Berg (Byråd for miljø og samferdsel, Oslo) og Erik Gathen (Klima Østfold), Bjørne Grimsrud (Statens vegvesen) og Dagfinn Neteland (Fjord1), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

14:45-15:45 – Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?
Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.
I sesjonen: Nicolai Riise (MAD Arkitekter), Thomas Mørch (Norsk Gjenvinning), Monica Mæland (Kommunal- og moderniseringsminister) og Jens Brigersson (Rockwool), m.fl.
Sted: Skaterampa.

Dag 2
7. november 2019

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
I sesjonen: Torbjørn Røe Isaksen (Næringsminister) Håvard Wolland (Biokraft AS), Ellen Cathrine Rasmussen (Yara), Håvard Moe (Elkem), Bjørnar Lie (Airtight), Petter Holland (Preem), Hans Olav Kvalvaag (Scatec Solar) og Sveinung Fjose (Menon).
Sted: Hovedscenen.

12:15-13:30 – Verksted: Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi
Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulær økonomi, og man vil i dette verkstedet få mulighet til å gi innspill til strategien som regjeringen skal utarbeide. Hvilke barrierene møter dere i i bransjen dere er en del av, hvor i verdikjeden møter dere dette problemet, og hvordan kan politiske rammevilkår bidra til å skape endringer? I verkstedet vil vi drøfte ulike forslag til konkrete virkemidler som bør etableres, endres og avsluttes for å skape endring og fortgang i sirkulær økonomi.
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Oppurtunity Lab).

 

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen