Bygg, anlegg og materialer

Bygg- og anleggssektoren står for store utslipp, både fra maskiner og materialbruk. Hvordan lavere energibruk og produksjon av energi på bygg kan være viktig i klimakampen, står på programmet på Zerokonferansen i fire programpunkter. Vi ser på hvordan bruk av ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i sektorer som transport og industri. Se alle program punktene som tar for seg elementer av bygg og anlegg under.

Dag 1
6. november 2019

09:00-10:15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
Sted: Hovedscenen.
I panelet: Per Espen Stoknes, Auke Lont og Trine Hay Setsaas. 

13:15-14:15 – Offentlige innkjøp som drivkraft for klimaløsninger
Klimakrav i anskaffelser har gitt Norges største klimasuksess: nullutslippsferger. Dette har plassert norsk maritim industri i verdenstoppen på nullutslippsløsninger. Alle anskaffelser er lovpålagt å etterspørre klimavennlige løsninger. Dette gir viktige markeder for nye klimaløsninger som fossilfrie anleggsplasser og utslippsfrie busser. Hvilke lignende suksesser kommer i kjølvannet av fergene?
Sted: Hovedscenen.
I sesjonen: Bernt Reitan Jenssen, Lan Marie Nguyen Berg og Erik Gathen.

14:45-15:45 – Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?
Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.
Sted: Skatehallen.
I sesjonen: Nicolai Riise, Thomas Mørch, Monica Mæland, Jens Brigersson.

Dag 2
7. november 2019

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
Sted: Hovedscenen.
I sesjonen: Håvard Wolland, Ellen Cathrine Rasmussen, Håvard Moe.

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen