Bioøkonomi

Verdiskaping basert på produksjon og foredling av biobaserte råvarer fra hav og land får en stadig viktigere plass i dagens samfunn. I fire av konferansens programpunkter vil vi se på biomasse og mulighetene for å fase ut fossilt råstoff og bedre utnyttelse av biomaterialer kan danne grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge. Se løypekart under for å få oversikt over sesjonene. 

 

ZERO TIMETABLE_løyper_bioøkonomi (1)

 

 

Dag 1
6. november 2019

09:20-10:15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulær økonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
I sesjonen: Per Espen Stoknes (BI), Auke Lont (Statnett) og Trine Hay Setsaas (NINA), m.fl.
Sted: Hovedscenen.

13:15-14:15 – Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon
Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.
I sesjonen: Klaus Schöffel (Norner), Tom Henrik Sundby (Nordic Blue Crude), Ole Jørgen Marvik (Innovation Norway) og Benedikt Stefansson (Carbon Recycling International), m.fl.
Sted: Skaterampa.

Dag 2
7. november 2019

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
I sesjonen: Peter Holland (Preem), Håvard Wollan (Biokraft AS), Ellen Cathrine Rasmussen (Yara), Bjørnar Lie (Airtight), Håvard Moe (Elkem), Thorbjørn Røe Isaksen (Næringsminister), Sveinung Fjose (Menon), Terje Pilskog (Scatec Solar) og Tor Øyvind Aa (Brødene Aa).
Sted: Hovedscenen.

14:00-15:00 – Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?
Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.
I sesjonen: Gunnhild Søgaard (NIBIO), Francois Sammut (Carbon Limit), Francesco Cherubini (Industriell økologi, NTNU), Gisle Løhre Johansen (Borregaard), Lars Haltbrekken (Energi- og miljøkomiteen) og Marit Finder Roscher-Nilsen (Elkem ASA), m.fl.
Sted: MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

 

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen