Bioøkonomi

Verdiskaping basert på produksjon og foredling av biobaserte råvarer fra hav og land får en stadig viktigere plass i dagens samfunn. I fire av konferansens programpunkter vil vi se på biomasse og mulighetene for å fase ut fossilt råstoff og bedre utnyttelse av biomaterialer kan danne grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge.

Dag 1
6. november 2019

09:00-10:15 – Er grønn vekst mulig?
Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulær økonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.
Hvor: Hovedscenen.
I panelet: Per Espen Stoknes (BI), Auke Lont (Statnett) og Trine Hay Setsaas (NINA), m.fl. 

13:15-14:15 – Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon
Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi ba utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.
Hvor: Skatehallen.
I sesjonen: Klaus Schöffel (Norner), Tom Henrik Sundby (Nordic Blue Crude). 

Dag 2
7. november 2019

12:15-13:30 – Banebrytende selskaper i det grønne Norge
Hva er status for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? I denne sesjonen skal vi høre fra fremoverlente selskaper som jobber med løsninger som kan gi oss utslippsfrie industriprodukter, transporttjenester, bygg og materialer. Hva vet disse selskapene, og hva kan de lære oss?
Hvor: Hovedscenen.
I sesjonen: Peter Holland (CEO Preem), Håvard Wolland (Adm. dir. Biokraft AS), Ellen Cathrine Rasmussen (VP for Sustainability Programs and Global Projects, YARA), Bjørnar Lie (CTO, Airtight), Håvard Moe (Senior Vice President, Elkem), Thorbjørn Røe Isaksen (Næringsminister), Sveinung Fjose (Partner, Menon) og Hans Olav Kvalvaag (SVP for New Venture, Scatec Solar). 

14:00-15:00 – Avfall, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?
Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.
Hvor: TOOL
I sesjonen/debatten: Gunnhild Søgaard (NIBIO), Francois Sammut (Carbon Limit), Francesco Cherubini (Industriell økologi, NTNU), Gisle Løhre Johansen (Borregaard), Lars Haltbrekken (Energi- og miljøkomiteen) og Marit Finder Roscher-Nilsen (Corporate communicationa and sustainability manager, Elkem ASA). 

Se hele konferanseprogrammet her. 

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen