ZEROKONFERANSEN 2016

FRA FOSSIL TIL GRØNN SÆRSTILLING

23. – 24. November    Folketeatret og Folkets Hus, Oslo

VELKOMMEN TIL

Zerokonferansen 2016

I snart femti år har oljen satt Norge i en særstilling. Den har ikke bare gitt oss enorm økonomisk gevinst, men også utfordret våre beste evner og løftet oss frem som teknologinasjon. Nå står vi overfor et grønt skifte. Hvor godt vi lykkes med å gripe forretningsmulighetene i det grønne skiftet vil være avgjørende for Norges fremtid. Vi er godt posisjonert for grønn særstilling.

Vi kan allerede tilby fremtidens konkurransefortrinn: infrastruktur og ren energi til utslippsfri verdiskaping, og høykompetent arbeidskraft. Vi må utvikle grønne og attraktive byer med utslippsfri transportsektor, som kan tilby gode liv og bli foretrukket av de skarpeste hodene og de mest innovative bedriftene. Våre sterkeste industriklynger og verftsindustrien må gå foran i sine bransjer. Vi må sette pengene i arbeid for fornybar energi, og danne en fornybar finansklynge i partnerskap med land som står foran stor energivekst. For å skape fremtidenes verdier og arbeidsplasser må vi lykkes med overgangen til grønn særstilling.

Program

Denne siden oppdateres stadig med nye innledere og ny informasjon om programmer, så kom gjerne innom jevnlig.

Program

Påmelding

Meld deg på den viktigste møteplassen for alle i Norge med en interesse for klima og klimaløsninger allerede i dag

Påmelding
Zerokonferansen 2015

 Innledere dag 1

Peggy liu

Peggy Liu

Chairperson, Joint US China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE)

Ingen andre land i verden investerer mer i fornybar energi enn Kina. Hva vil skje videre i Kina, og hvordan dette vil påvirke fornybarmarkedet globalt?

Peggy Liu er blant annet kåret til Time Magazine Hero of the Environment og er en internasjonalt anerkjent ekspert innen fornybar energi og finans.

Hal Harvey

Hal Harvey

CEO, Energy Innovation

Pengestrømmer skifter retning og vi ser en fremvekst av nye energikapitalister.

Hal Harvey har bred erfaring og ekspertise innen fornybar energi og vil dele sin kunnskap om hvordan man kan gå fra fossil til grønn særstilling.

 

Patricia Espinoza

Patricia Espinosa

Executive Secretary, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Parisavtalen må implementeres. Hva nå?

FNs nye klimasjef, Patricia Espinosa gjester Zerokonferansen for å snakke om videre implementering av Parisavtalen. Espinosa er diplomat, tidligere utenriksminister i Mexico, og overtok i vår stafettpinnen etter Christina Figueres som leder for FNs Klimakonvensjon, UNFCCC.

Akinwole Omoboriowo II

Akinwole Omoboriowo II

CEO, Genesis Energy Holdings

Hvordan ser framtidas energisektor ut i Afrika, og hvordan gjennomfører man overgangen fra fossil til fornybar energi?

Akinwole Omoboriowo II har mer enn 20 års erfaring fra olje-, gass- og energisektoren i Afrika, og er ansett for å være en av de mest -inflytelsesrike personene i afrikansk energisektor. Han gir sine perspektiver på energisektoren i Afrika i årene som kommer.

bin bishr

Dr. Aisha Butti Bin Bishr

Director General, Smart Dubai Office

Dubai gjennomgår en stor transformasjon, og har store ambisjoner om å bli Midtøstens første Smart City. Dette arbeidet gjennomføres med et sterkt fokus på transport og energi, hvor blant annet automatisk transportstyring, smarte strømmålere og solceller spiller en viktig rolle.

Hennes eksellense, Dr. Aisha Bin Bishr leder arbeidet med å gjøre Dubai til en ledende smart city, og vil innlede om hvordan Dubai utforsker og implementerer klimaløsninger i sin byutvikling.

OConnell-Diarmuid

Diarmuid O’Connell

Vice President of Business Development, Tesla

Lanseringen av Tesla revolusjonerte elbilmarkedet. Hvordan vil teknologiutviklingen forme bilmarkedet i årene som kommer?

Diarmuid O’Connell har over 10 års erfaring fra Tesla og vil dele sin innsikt om hvordan, og hvor raskt transportsektoren kan bli helt utslippsfri.

laurent fabius

Laurent Fabius

Ledet COP 21 i Paris

Klimaavtalen i Paris ga oss en ny retning for klimapolitikken. Ingen land kan lenger vente på en felles global løsning.

Laurent Fabius er tidligere fransk statsminister, finansminister og utenriksminister, og ledet klimaforhandlingene i Paris. Han vil fortelle om veien videre etter Parisavtalen.

gunter--644x362

Gunter Pauli

ZERI

Hvordan skape nye forretningsmodeller for en ny og bedre verden?

Gunter Pauli, også kalt «The Steve Jobs of sustainability”, er selvutnevnt serie-entreprenør, og mannen bak ZERI – Zero Emissions Research and Initiatives. Han vil fortelle om sine erfaringer med å utvikle bioøkonomi gjennom innovasjon og bærekraft.

Jennifer-Holmgren-square2

Dr. Jennifer Holmgren

CEO, Lanzatech

Hvordan skaper vi ny teknologi for å sette oss i en grønn særstilling?

Dr. Jennifer Holmgren har alltid vært motivert av å oppnå ting som andre sa ikke var mulig. Som leder av et av verdens mest spennende teknologiselskaper har hun lang erfaring innen innovasjon og verdiskapning.

2014_05 Colin Mckerracher

Colin McKerracher

Advanced Transport, Bloomberg New Energy Finance

Vil elbiler føre til den nye oljekrisa?

Det tror analytikerne fra Bloomberg New Energy Finance, og Head of Advanced Transport, Colin McKerracher kommer til Zerokonferansen for å fortelle hvorfor.

Anita Krohn Traaseth 1 - Foto Agnete Brun

Anita Krohn Traaseth

Adm.dir Innovasjon Norge

Hvilke næringsmuligheter har vi i en grønn særstilling?

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge og tidligere næringslivsleder, skal innlede om mulighetene for næringslivet i en norsk grønn særstilling.

david saddington

David Saddington

Climate Change Communicator

David Saddingtons inspirerede TEDx-talk “Why I don’t care about climate change” har allerede blitt sett av millioner. 

På Zerokonferansen snakker han om mulighetene og utfordringene ved å takle klimaendringene, både fra et politisk- og næringslivsperspektiv.

Anthony Hobley

Anthony Hobley

CEO, Carbon Tracker Initiative

Anthony Hobley vil fortelle om hvordan investeringer i fossilt kan være en stor risiko for finansiell stabilitet blant annet fordi de kan ende som «stranded assets».

Carbon Tracker er en non-profit tankesmie for finans, rettet mot samkjøring av det globale energimarkedet med kapitalmarkedet, samtidig som hensynet til klimaet blir ivaretatt.

Erna Solberg

Erna Solberg

Statsminister

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Statsminister Erna Solberg skal innlede om den norske klimapolitikken og hvordan den skal ta oss mot en grønn særstilling.

jg_store1_hoyopploselig

Jonas Gahr Støre

Leder, Arbeiderpartiet

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Jonas Gahr Støre skal innlede om den norske klimapolitikken, og hvilke ambisjoner Arbeiderpartiet har for det norske klimaarbeidet.

Idar Kreutz
Finans Norge

Idar Kreutzer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

En grønn omstilling i norsk økonomi vil være nødvendig i møte med eksisterende og framtidige klimautfordringer. På Zerokonferansen vil Idar Kreutzer og kollega Connie Hedegaard fortelle om regjeringens strategi for grønn konkurransekraft i samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støhre.

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge og har solid internasjonal og nasjonal erfaring fra politikk og næringsliv.

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

En svekket oljeindustri og en klimatrussel som stadig blir mer synlig gjør det nødvendig for en grønn omstilling i norsk økonomi. På Zerokonferansen vil Connie Hedegaard og kollega Idar Kreutzer fortelle om regjeringens strategi for grønn konkurransekraft i samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støhre.

Connie Hedegaard har tidligere ledet klimaarbeidet i EU og har erfaring som miljøminister og klima-og energiminster i Danmark.

Kjetil Trædal Thorsen

Kjetil Trædal Thorsen

Partner og direktør, Snøhetta

Møtet med klimautfordringene skaper behov for nye, bærekraftige løsninger for byutviklingen. Hva betyr dette for byene i Norge?

Helt siden han var med på å grunnlegge Snøhetta i 1987, har Kjetil Trædal Thorsen vært helt avgjørende for utviklingen av selskapets visjon og filosofi. På Zerokonferansen 2016 vil han fortelle om hvordan norske byer kan bli smarte, grønne og nyskapende.

 PROGRAM DAG 1

09.00

Zerokonferansen åpner

Marius Holm

09.20

Fra fossil til grønn særstilling

Marius Holm, daglig leder i ZERO

09.40

The future of Investing:
Why Investing in Fossils is Risky Business

Innleder: Anthony Hobley,
CEO, Carbon Tracker Initiative

Anthony Hobley vil fortelle om hvordan investeringer i fossilt kan være en stor risiko for finansiell stabilitet blant annet fordi de kan ende som «stranded assets».

Carbon Tracker er en non-profit tankesmie for finans, rettet mot samkjøring av det globale energimarkedet med kapitalmarkedet, samtidig som hensynet til klimaet blir ivaretatt.

anthony hobley
Connie Hedegaard, miljö- och samarbetsminister Danmark, under Nordiska rådets session i Köpenhamn 2006. Photo: Johannes Jansson
Idar Kreutz
Finans Norge

09.55

Strategi for Grønn konkurransekraft

Innledere:
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer,
Ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

En grønn omstilling i norsk økonomi vil være nødvendig i møte med eksisterende og framtidige klimautfordringer. På Zerokonferansen vil Idar Kreutzer og kollega Connie Hedegaard fortelle om regjeringens strategi for grønn konkurransekraft i samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støhre.

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge og har solid internasjonal og nasjonal erfaring fra politikk og næringsliv.

Connie Hedegaard har tidligere ledet klimaarbeidet i EU og har erfaring som miljøminister og klima-og energiminster i Danmark.

10.05

2017-2021:
Tiltakene for å ta Norge fra
fossil til grønn særstilling

Statsminister Erna Solberg

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Statsminister Erna Solberg skal innlede om den norske klimapolitikken og hvordan den skal ta oss mot en grønn særstilling.

Erna Solberg
Jonas Gahr Støre 2

10.13

Slik bygger vi landet grønt

Jonas Gahr Støre,
leder i Arbeiderpartiet

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Jonas Gahr Støre skal innlede om den norske klimapolitikken, og hvilke ambisjoner Arbeiderpartiet har for det norske klimaarbeidet.

09.55

Sofasamtale:

Grønn konkuransekraft:
en wake up call for norsk politikk?

Samtale om grønn særstilling med Idar Kreutzer, Connie Hedegaard, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.EModerator: Marius H

10.30

Grønn særstilling

Anita Krohn Traaseth, adm.dir. Innovasjon Norge

Hvilke næringsmuligheter har vi i en grønn særstilling?

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge og tidligere næringslivsleder, skal innlede om mulighetene for næringslivet i en norsk grønn særstilling.

Anita Krohn Traaseth 1 - Foto Agnete Brun

10.40

Pause

Peggy liu

11.25

What does China’s Energy Transformation mean for the World?

Peggy Liu, Chairperson,
Joint US China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE)

Ingen andre land i verden investerer mer i fornybar energi enn Kina. Hva vil skje videre i Kina, og hvordan dette vil påvirke fornybarmarkedet globalt?

Peggy Liu er blant annet kåret til Time Magazine Hero of the Environment og er en internasjonalt anerkjent ekspert innen fornybar energi og finans.

 PROGRAM DAG 2

  • Dag 1
  • Dag 2

Detaljert program for dag 1 kommer nærmere konferansen, se Innledere.

15.30 – 20.00

Grønt skifte

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forelesere
Guri Bang – Forskningsleder, Cicero
Rosa M. Garcia Pineiro – Vice President Sustainability, Alcoa
Peter Hinssen – IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group
Sjekk

Lyst til å lese mer?

12.30 – 15.00

Grønt skifte

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forelesere
Guri Bang – Forskningsleder, Cicero
Rosa M. Garcia Pineiro – Vice President Sustainability, Alcoa
Peter Hinssen – IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group
Sjekk

Lyst til å lese mer?

Program dag 2


08.30-10.00

Fornybar kraft -Norges konkurransefortrinn

Temp

Vil norsk finansbransje gripe mulighetene i det internasjonale fornybarmarkedet?

Temp

100% utslippsfri transport

Temp

Hvordan halvere byenes utslipp før 2020?

Temp


10.00-10.30 PAUSE


10.30-12.00

Room for fossil heating in a renewable Europe?

Temp

Renewing the refinery business – from fossil oil to biobased climate solutions

Temp

Grønne offentlige innkjøp – fra ord til handling

Temp

Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet

Temp


12.00-13.00 LUNSJ


13.00-14.30

Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare?

Temp

De neste spydspissene i maritim sektor – grønn særstilling for bransjen

Temp

Vil det neste Stortinget ta oss fra fossil til grønn særstilling?

Temp

Fra fossile til fornybare materialer

Temp


14.30-15.10 PAUSE


15.10-16.00 Debatt


08.30-10.00

Fornybar kraft -Norges konkurransefortrinn

Energimeldingen varsler kraftoverskudd og mindre utbygging av fornybar. Samtidig bruker vi hvert år mer fossil energi enn fornybar, og er omringet storkonsumenter av fossil energi. I Klimameldinga pekes det mot å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi. Hva er Norges bidrag til en grønn Nordsjøregion, og hvordan ser landene rundt på på sin egen og vår rolle?
Les mer om sesjonen

Innledere
Andreas Thon Aasheim
Norwea
Daniel Engström Stenson
FORES
Magnus Korpås
SINTEF og CEDREN
Håvard Devold
ABB

Vil norsk finansbransje gripe mulighetene i det internasjonale fornybarmarkedet?

Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge.
Les mer om sesjonen

Innledere
Thina Saltvedt
Nordea Markets
Kårstein Eidem Løvaas
Stortingsrepresentant Høyre

100% utslippsfri transport

Transportsektoren kan og skal bli utslippsfri. Spørsmålet er hvor raskt vi klarer omstillingen. Vi viser hvilke organisatoriske, politiske og teknologiske løsninger som gir rask overgang fra fossil til fornybar energi.
Les mer om sesjonen

Innledere
Gareth Dunsmore
EV Director i Nissan Europa
Lan Marie Nguyen Berg
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune
Roger Hertzenberg
Daglig leder Uno-X Hydrogen
Ole Henrik Hannnisdahl
Daglig leder Grønn Kontakt
Jörgen Sjöstedt
Vice President Area Nordic Volvo Bus Corporation

Hvordan halvere byenes utslipp før 2020?

Det eksisterer et uvisst antall meter med klimaplaner, men utslippene går ikke tilstrekkelig ned. Nå skal de halveres på 4 år i storbyene, det krever veldig kreative grep og enormt trøkk. Byene har mange gode tiltak for utslippskutt i alle sektorer, men det skjer ikke raskt nok. I denne sesjonen vil innovative ideer og innspill fra sentrale aktører får prøvd seg foran et dommerpanel. Vi bruker Oslo som case, og kommer inn på alle områdene der store kutt må tas, som transport, bygg, havn og avfall.
Les mer om sesjonen

Deltakere

Jannicke Gerner Bjerkås
KEAS
Rune Gjøs
Bymiljøetaten i Oslo
Martin Leander Møinichen Brandtzæg
Oljefri.no og NNV

Dommere
Guri Melby
Venstre
Ellen Veie
Forskningsrådet
Helene Frimannslund
Norsk Klimatiftelse
Eva Britt Isager
Klimasjef i Bergen kommune


10.00-10.30 PAUSE


10.30-12.00

Room for fossil heating in a renewable Europe?

Almost half of the fossil gas exported from Norway is used for space heating. For the last years EUs gas consumption has been dropping – mainly due to climate and energy efficiency policies. What are the future implications on EUs gas consumption for heating, is there space for buildings heated by fossil gas in the future?
Read more about this session (Norwegian)

Speakers
Jonathan Gaventa
E3G
Sven Werner- European
Heat Road Map
Benedicte Solås
Norsk Olje og Gass
Thomas Nowak
European Heat Pump Association

Einar Wilhelmsen
ZERO

Renewing the refinery business – from fossil oil to biobased climate solutions

Bio refineries will be key in the low carbon economy. Both forestry and petroleum companies are now investing billions of euros in bio refineries in Europe for fuel and renewable products. In this session some of the main companies leading the change will present their views on the possibilities in the shift from oil to bio, and how we can speed up the green transition.
Read more about this session (Norwegian)

Speakers
Stefano Facco
Head of New Business Development in Novamont
Petter Holland
CEO and President of Preem
Simo Honkanen
Senior Vice President of Sustainability & Public Affairs Neste
Markku Purmonen
Director of Strategy & Sustainability in UPM Biofuels

Panel discussion
Olav Breivik
Chairman of the board of Viken Skog
Henrik Asheim
Parliament Member for the Conservative Party

Grønne offentlige innkjøp – fra ord til handling

Stat og kommuner har en enorm innkjøpsmakt som kan brukes strategisk til å utvide markedet for klimaløsninger, drive frem innovasjoner, og gi norsk næringsliv ledertrøya i det grønne skiftet. Likevel henger Norge etter våre naboland og går glipp av utslippskutt fordi innkjøpere velger pris fremfor miljø. Hvordan kan norske fylker og kommuner ta klimapolitikken fra ord til handling, og bli spydspisser innen grønne innkjøp?
Les mer om sesjonen

Innledere
Eli Grimsby
Direktør for Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune
Erland Skogli
Partner i Menon Economics

Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet

Ny digital teknologi gir helt nye muligheter for smart og utslippsfri mobilitet som sparer energi, utslipp, plass, tid og penger. Hvordan skape mer effektiv flyt av personer og varer utslippsfritt i byen, og hvilke forretningsmodeller og politiske virkemidler trenger vi for storskala utrulling av intelligent mobilitet?
Les mer om sesjonen

Innledere
Julie Andersland
Byråd for klima, kultur og næring i Bergen
Arwina de Boer
Prosjektleder for “Fornyelse av offentlig transport” i Nord Brabant-provinsen i Nederland
Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen
Spesialkonsulent for Copenhagen Electric
Dr. Aisha Butti Bin Bishr
Smart Dubai Office
Espen Strand Henriksen
HjemJobbHjem i Stavanger
Bernt Reitan Jenssen
Administrerende direktør i Ruter


12.00-13.00 LUNSJ


13.00-14.30

Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare?

Norge har gode virkemidler for å utvikle klimateknologi. Men for å sikre grønn særstilling må vi ha mer enn enkeltprosjekter i et lite land i verden. Hvordan kan vi bidra til at norsk klimateknologi blir eksportvare?
Les mer om sesjonen

Innledere
Line Amlund Hagen
Intpow
Ole Løfsnæs
Norsk Industri
Rob van der Meer
Heidelberg Cement
Ivar Slengesol
Eksportkreditt
Else-May Botten
Stortingspolitiker fra Ap

De neste spydspissene i maritim sektor – grønn særstilling for bransjen

Nullutslippsløsingene finnes i maritim sektor. Batteriferga Ampere var første skritt. Vi viser veien videre for fossilfri teknologi, ikke bare for mindre bilferger, men for hele bransjen. Hvor langt kan vi komme med hydrogenskip, og hvor trenger vi biodrivstoff?
Les mer om sesjonen

Er digitalisering en del av det grønne skiftet?

Grønn teknologi og tjenestedesign kan bidra til store utslippskutt og være en nisjenæring for Norge. Hvordan kan vi stimulere til det? Vi viser frem nasjonale og internasjonale tjenester som har kuttet utslipp – og identifiserer hvordan de har oppstått. Hva må vi gjøre for å bidra til at IT-næringslivet ser sin egen rolle som aktør i det grønne skiftet?

Fra fossile til fornybare materialer

En rekke av produktene vi bruker til daglig, alt fra tekstiler til plastposer, er laget av fossile råstoffer og bidrar til verdens CO2-utslipp. For å lykkes med det grønne skiftet må vi bytte ut det fossile med fornybare alternativer, og her er skiftet i gang. I denne sesjonen viser vi fram ledende aktører på dette område, og debatterer hvilke virkemidler som fortsatt må på plass.
Les mer om sesjonen

Innledere
Michael Knutzen
Global Program Director, PlantBottle, The Coca-Cola Company
Johan Rabe
Managing Director i Tetra Pak Nordics


14.30-15.10 PAUSE


15.10-16.00 Debatt

ZEROexpo

PÅMELDING

Zerokonferansen 2016: Fra fossil til grønn særstilling

23. – 24. November

Zerokonferansen 2016 - Dag 1
November 23, 2016
Dag 1 billett (Kr3,900.00)
Bruk kode:
Pris eks mva
Totalpris
Kr3,900.00
Kr3,900.00
Middag?
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...
Zerokonferansen 2016 - Hele konferansen
November 23, 2016
Begge dager (Kr6,210.00)
Bruk kode:
Pris eks mva
Totalpris
Kr6,210.00
Kr6,210.00
Middag? (eks mva)
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Parallelsesjoner dag 2

08.30-10.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

10:30-12.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

13:00-14.30

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...
Zerokonferansen 2016 - Dag 2
November 24, 2016
Dag 2 billett (Kr3,200.00)
Bruk kode:
Pris eks mva
Totalpris
Kr3,200.00
Kr3,200.00
Middag? (eks mva)
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Parallelsesjoner dag 2

08.30-10.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

10:30-12.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

13:00-14.30

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...

Begge dager, 23. -24. november: 6210kr

Dag 1, 23. november på Folketeateret: 3900kr

Dag 2, 24. november på Folkets hus: 3200kr

Middag 23. november på Samfunnssalen: 800kr

Alle deltakerne er velkommen til vorspiel den 22. november kl. 19.00 og til Electric lounge den 23. november kl 16.30.

Begge deler vil finne sted i ZEROexpo på Youngstorget.

Ideelle organisasjoner og stiftelser, studenter, partier og NGO-er har rabattert pris. Bruk rabattkode “ideelle”, “student”, “parti” eller “NGO” ved påmelding. Pris for personer som kvalifiserer for rabatt er 3400 kr for begge dager, 1700 kr for dag 1, 1700 kr for dag 2 og 800 kr for middag.

Alle priser er eks. mva.

Frist for avbestilling er 7. november

PRAKTISK INFO

Vorspiel i ZEROexpo, Youngstorget

Tirs 22. nov. kl. 19.00-21.00

NB: Begrenset antall plasser

Konferanse dag 1, Folketeateret

Ons 23. nov. kl. 09.00–16.00

Electric lounge i ZEROexpo

Ons 23. nov. kl. 16.00-18.30

Middag i Samfunnssalen

Ons 23. nov. kl. 18.30–22.30

Konferanse dag 2, Folkets hus

Tors 24. nov. kl. 08.30–16.00

HOTELL

Det ligger mange hoteller i nærheten av Youngstorget som kan benyttes. Ved spørsmål ta kontakt med konferanse@zero.no

MEDIA

Kontaktinformasjon for Pressen:

Jon Evang – Kommunikasjonssjef
tlf: 93 40 13 82
jon.evang@zero.no

Meld deg på som presse her: www.zerokonferansen.no/presse Gratis påmelding.

SAMARBEID

Ønsker du å samarbeide med ZERO?

Ta kontakt med markedssjef Hege Horsberg, hege.horsberg@zero.no

KONTAKT

Prosjektleder Ingrid Aasaaren, ingrid.aasaaren@zero.no, tlf: 48 20 52 10

For spørsmål angående påmelding ta kontakt med Håvard Melby, haavard.melby@zero.no

Zerokonferansen 2015

Se hva som skjedde på Zerokonferansen i fjor

Folketeateret – Dag 1
Veibeskrivelse
Folkets hus – Dag 2
Veibeskrivelse
Middag på Samfunnssalen
Veibeskrivelse
Takk til våre samarbeidspartnere: