ZEROKONFERANSEN 2016

FRA FOSSIL TIL GRØNN SÆRSTILLING

23. – 24. November    Folketeatret og Folkets Hus, Oslo

VELKOMMEN TIL

Zerokonferansen 2016

I snart femti år har oljen satt Norge i en særstilling. Den har ikke bare gitt oss enorm økonomisk gevinst, men også utfordret våre beste evner og løftet oss frem som teknologinasjon. Nå står vi overfor et grønt skifte. Hvor godt vi lykkes med å gripe forretningsmulighetene i det grønne skiftet vil være avgjørende for Norges fremtid. Vi er godt posisjonert for grønn særstilling.

Vi kan allerede tilby fremtidens konkurransefortrinn: infrastruktur og ren energi til utslippsfri verdiskaping, og høykompetent arbeidskraft. Vi må utvikle grønne og attraktive byer med utslippsfri transportsektor, som kan tilby gode liv og bli foretrukket av de skarpeste hodene og de mest innovative bedriftene. Våre sterkeste industriklynger og verftsindustrien må gå foran i sine bransjer. Vi må sette pengene i arbeid for fornybar energi, og danne en fornybar finansklynge i partnerskap med land som står foran stor energivekst. For å skape fremtidenes verdier og arbeidsplasser må vi lykkes med overgangen til grønn særstilling.

Program

Denne siden oppdateres stadig med nye innledere og ny informasjon om programmer, så kom gjerne innom jevnlig.

Program

Påmelding

Meld deg på den viktigste møteplassen for alle i Norge med en interesse for klima og klimaløsninger allerede i dag

Påmelding
Zerokonferansen 2015

 Innledere dag 1

Peggy liu

Peggy Liu

Chairperson, Joint US China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE)

Ingen andre land i verden investerer mer i fornybar energi enn Kina. Hva vil skje videre i Kina, og hvordan dette vil påvirke fornybarmarkedet globalt?

Peggy Liu er blant annet kåret til Time Magazine Hero of the Environment og er en internasjonalt anerkjent ekspert innen fornybar energi og finans.

Hal Harvey

Hal Harvey

CEO, Energy Innovation

Pengestrømmer skifter retning og vi ser en fremvekst av nye energikapitalister.

Hal Harvey har bred erfaring og ekspertise innen fornybar energi og vil dele sin kunnskap om hvordan man kan gå fra fossil til grønn særstilling.

 

Patricia Espinoza

Patricia Espinosa

Executive Secretary, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Parisavtalen må implementeres. Hva nå?

FNs nye klimasjef, Patricia Espinosa gjester Zerokonferansen for å snakke om videre implementering av Parisavtalen. Espinosa er diplomat, tidligere utenriksminister i Mexico, og overtok i vår stafettpinnen etter Christina Figueres som leder for FNs Klimakonvensjon, UNFCCC.

Akinwole Omoboriowo II

Akinwole Omoboriowo II

CEO, Genesis Energy Holdings

Hvordan ser framtidas energisektor ut i Afrika, og hvordan gjennomfører man overgangen fra fossil til fornybar energi?

Akinwole Omoboriowo II har mer enn 20 års erfaring fra olje-, gass- og energisektoren i Afrika, og er ansett for å være en av de mest -inflytelsesrike personene i afrikansk energisektor. Han gir sine perspektiver på energisektoren i Afrika i årene som kommer.

bin bishr

Dr. Aisha Butti Bin Bishr

Director General, Smart Dubai Office

Dubai gjennomgår en stor transformasjon, og har store ambisjoner om å bli Midtøstens første Smart City. Dette arbeidet gjennomføres med et sterkt fokus på transport og energi, hvor blant annet automatisk transportstyring, smarte strømmålere og solceller spiller en viktig rolle.

Hennes eksellense, Dr. Aisha Bin Bishr leder arbeidet med å gjøre Dubai til en ledende smart city, og vil innlede om hvordan Dubai utforsker og implementerer klimaløsninger i sin byutvikling.

OConnell-Diarmuid

Diarmuid O’Connell

Vice President of Business Development, Tesla

Lanseringen av Tesla revolusjonerte elbilmarkedet. Hvordan vil teknologiutviklingen forme bilmarkedet i årene som kommer?

Diarmuid O’Connell har over 10 års erfaring fra Tesla og vil dele sin innsikt om hvordan, og hvor raskt transportsektoren kan bli helt utslippsfri.

laurent fabius

Laurent Fabius

Ledet COP 21 i Paris

Klimaavtalen i Paris ga oss en ny retning for klimapolitikken. Ingen land kan lenger vente på en felles global løsning.

Laurent Fabius er tidligere fransk statsminister, finansminister og utenriksminister, og ledet klimaforhandlingene i Paris. Han vil fortelle om veien videre etter Parisavtalen.

gunter--644x362

Gunter Pauli

ZERI

Hvordan skape nye forretningsmodeller for en ny og bedre verden?

Gunter Pauli, også kalt «The Steve Jobs of sustainability”, er selvutnevnt serie-entreprenør, og mannen bak ZERI – Zero Emissions Research and Initiatives. Han vil fortelle om sine erfaringer med å utvikle bioøkonomi gjennom innovasjon og bærekraft.

Jennifer-Holmgren-square2

Dr. Jennifer Holmgren

CEO, Lanzatech

Hvordan skaper vi ny teknologi for å sette oss i en grønn særstilling?

Dr. Jennifer Holmgren har alltid vært motivert av å oppnå ting som andre sa ikke var mulig. Som leder av et av verdens mest spennende teknologiselskaper har hun lang erfaring innen innovasjon og verdiskapning.

collin mckerracher

Colin McKerracher

Advanced Transport, Bloomberg New Energy Finance

Vil elbiler føre til den nye oljekrisa?

Det tror analytikerne fra Bloomberg New Energy Finance, og Head of Advanced Transport, Colin McKerracher kommer til Zerokonferansen for å fortelle hvorfor.

Anita Krohn Traaseth 1 - Foto Agnete Brun

Anita Krohn Traaseth

Adm.dir Innovasjon Norge

Hvilke næringsmuligheter har vi i en grønn særstilling?

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge og tidligere næringslivsleder, skal innlede om mulighetene for næringslivet i en norsk grønn særstilling.

david saddington

David Saddington

Climate Change Communicator

David Saddingtons inspirerede TEDx-talk “Why I don’t care about climate change” har allerede blitt sett av millioner. 

På Zerokonferansen snakker han om mulighetene og utfordringene ved å takle klimaendringene, både fra et politisk- og næringslivsperspektiv.

Anthony Hobley

Anthony Hobley

CEO, Carbon Tracker Initiative

Anthony Hobley vil fortelle om hvordan investeringer i fossilt kan være en stor risiko for finansiell stabilitet blant annet fordi de kan ende som «stranded assets».

Carbon Tracker er en non-profit tankesmie for finans, rettet mot samkjøring av det globale energimarkedet med kapitalmarkedet, samtidig som hensynet til klimaet blir ivaretatt.

Erna

Erna Solberg

Statsminister

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Statsminister Erna Solberg skal innlede om den norske klimapolitikken og hvordan den skal ta oss mot en grønn særstilling.

jg_store1_hoyopploselig

Jonas Gahr Støre

Leder, Arbeiderpartiet

Norge skal gjennom en stor transformasjon i årene som kommer, dersom vi skal klare å kutte våre egne klimagassutslipp.

Jonas Gahr Støre skal innlede om den norske klimapolitikken, og hvilke ambisjoner Arbeiderpartiet har for det norske klimaarbeidet.

 PROGRAM DAG 2

  • Dag 1
  • Dag 2

Detaljert program for dag 1 kommer nærmere konferansen, se Innledere.

15.30 – 20.00

Grønt skifte

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forelesere
Guri Bang – Forskningsleder, Cicero
Rosa M. Garcia Pineiro – Vice President Sustainability, Alcoa
Peter Hinssen – IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group
Sjekk

Lyst til å lese mer?

12.30 – 15.00

Grønt skifte

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forelesere
Guri Bang – Forskningsleder, Cicero
Rosa M. Garcia Pineiro – Vice President Sustainability, Alcoa
Peter Hinssen – IT-gründer, forfatter og stifter av Across Group
Sjekk

Lyst til å lese mer?

Program dag 2


08.30-10.00

Fornybar kraft -Norges konkurransefortrinn

Temp

Vil norsk finansbransje gripe mulighetene i det internasjonale fornybarmarkedet?

Temp

100% utslippsfri transport

Temp

Hvordan halvere byenes utslipp før 2020?

Temp


10.00-10.30 PAUSE


10.30-12.00

Room for fossil heating in a renewable Europe?

Temp

Renewing the refinery business – from fossil oil to biobased climate solutions

Temp

Grønne offentlige innkjøp – fra ord til handling

Temp

Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet

Temp


12.00-13.00 LUNSJ


13.00-14.30

Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare?

Temp

De neste spydspissene i maritim sektor – grønn særstilling for bransjen

Temp

Vil det neste Stortinget ta oss fra fossil til grønn særstilling?

Temp

Fra fossile til fornybare materialer

Temp


14.30-15.10 PAUSE


15.10-16.00 Debatt


08.30-10.00

Fornybar kraft -Norges konkurransefortrinn

Energimeldingen varsler kraftoverskudd og mindre utbygging av fornybar. Samtidig bruker vi hvert år mer fossil energi enn fornybar, og er omringet storkonsumenter av fossil energi. I Klimameldinga pekes det mot å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi. Hva er Norges bidrag til en grønn Nordsjøregion, og hvordan ser landene rundt på på sin egen og vår rolle?

Vil norsk finansbransje gripe mulighetene i det internasjonale fornybarmarkedet?

Kunnskap og kapital er de viktigste råvarene for fornybar energi. Hvordan kan en kompetent, norsk finansklynge gjøre en forskjell internasjonalt inn i fornybarbransjen? Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, samtidig som det skaper en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge.

100% utslippsfri transport

Transportsektoren kan og skal bli utslippsfri. Spørsmålet er hvor raskt vi klarer omstillingen. Vi viser hvilke organisatoriske, politiske og teknologiske løsninger som gir rask overgang fra fossil til fornybar energi.

Hvordan halvere byenes utslipp før 2020?

Det eksisterer et uvisst antall meter med klimaplaner, men utslippene går ikke tilstrekkelig ned. Nå skal de halveres på 4 år i storbyene, det krever veldig kreative grep og enormt trøkk fra politikere og byråkrater. Vi må tenke helt nytt om hvordan gjennomføre raskere og større kutt. Byene har mange gode tiltak for utslippskutt i alle sektorer, men det skjer ikke raskt nok. I denne sesjonen vil innovative ideer og innspill fra kreative og sentrale aktører får prøvd seg foran et dommerpanel. Vi bruker Oslo som case, og vil komme inn på alle områdene der de store kuttene må tas: som transport/mobilitet, bygg, havn og avfallshåndtering.


10.00-10.30 PAUSE


10.30-12.00

Room for fossil heating in a renewable Europe?

Almost half of the fossil gas exported from Norway is used for space heating. For the last years EUs gas consumption has been dropping – mainly due to climate and energy efficiency policies. What are the future implications on EUs gas consumption for heating, is there space for buildings heated by fossil gas in the future?

Renewing the refinery business – from fossil oil to biobased climate solutions

Bio refineries will be key in the low carbon economy. Both forestry and petroleum companies are now investing billions of euros in bio refineries in Europe for fuel and renewable products. In this session some of the main companies leading the change will present their views on the possibilities in the shift from oil to bio, and how we can speed up the green transition.

Grønne offentlige innkjøp – fra ord til handling

Stat og kommuner har en enorm innkjøpsmakt som kan brukes strategisk til å utvide markedet for klimaløsninger, drive frem innovasjoner, og gi norsk næringsliv ledertrøya i det grønne skiftet. Likevel henger Norge etter våre naboland og går glipp av utslippskutt fordi innkjøpere velger pris fremfor miljø. Hvordan kan norske fylker og kommuner ta klimapolitikken fra ord til handling, og bli spydspisser innen grønne innkjøp?

Fra fossil transport til smart, grønn mobilitet

Ny digital teknologi gir helt nye muligheter for smart og utslippsfri mobilitet som sparer energi, utslipp, plass, tid og penger. Hvordan skape mer effektiv flyt av personer og varer utslippsfritt i byen, og hvilke forretningsmodeller og politiske virkemidler trenger vi for storskala utrulling av intelligent mobilitet?


12.00-13.00 LUNSJ


13.00-14.30

Grønne løsninger i industrien som norsk eksportvare?

Norge har gode virkemidler for å utvikle klimateknologi. Men for å sikre grønn særstilling må vi ha mer enn enkeltprosjekter i et lite land i verden. Hvordan kan vi bidra til at norsk klimateknologi blir eksportvare?

De neste spydspissene i maritim sektor – grønn særstilling for bransjen

Nullutslippsløsingene finnes i maritim sektor. Batteriferga Ampere var første skritt. Vi viser veien videre for fossilfri teknologi, ikke bare for mindre bilferger, men for hele bransjen. Hvor langt kan vi komme med hydrogenskip, og hvor trenger vi biodrivstoff?

Vil det neste Stortinget ta oss fra fossil til grønn særstilling?

Høsten 2016 foregår Norges største politiske verksted; utarbeidelsen av Stortingsvalgprogammene for 2017-2021. De første utkastene er ute på høring, ingen er vedtatt. Klarer de politiske partiene å fornye seg, finne verktøyene som gir utslippskutt og få Norge til å gå fra fossil til grønn særstilling? Forventningene er mange, vi gir sentrale politiske aktører anledningen til å kaste ut sine prøveballonger.

Fra fossile til fornybare materialer

En rekke av produktene vi bruker til daglig, alt fra tekstiler til plastposer, er laget av fossile råstoffer og bidrar til verdens CO2-utslipp. For å lykkes med det grønne skiftet må vi bytte ut det fossile med fornybare alternativer, og her er skiftet i gang. I denne sesjonen viser vi fram ledende aktører på dette område, og debatterer hvilke virkemidler som fortsatt må på plass.


14.30-15.10 PAUSE


15.10-16.00 Debatt

ZEROexpo

PÅMELDING

Zerokonferansen 2016: Fra fossil til grønn særstilling

23. – 24. November

Zerokonferansen 2016 - Dag 1
November 23, 2016
Dag 1 billett (Kr3,900.00)
Bruk kode: student - NGO - parti - idelle dersom du skal ha rabattert pris
Pris eks mva
Totalpris
Kr3,900.00
Kr3,900.00
Middag?
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...
Zerokonferansen 2016 - Hele konferansen
November 23, 2016
Begge dager (Kr6,210.00)
Bruk kode: student - NGO - parti - idelle dersom du skal ha rabattert pris
Pris eks mva
Totalpris
Kr6,210.00
Kr6,210.00
Middag? (eks mva)
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Parallelsesjoner dag 2

08.30-10.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

10:30-12.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

13:00-14.30

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...
Zerokonferansen 2016 - Dag 2
November 24, 2016
Dag 2 billett (Kr3,200.00)
Bruk kode: student - NGO - parti - idelle dersom du skal ha rabattert pris
Pris eks mva
Totalpris
Kr3,200.00
Kr3,200.00
Middag? (eks mva)
Ja (Kr800.00)
Nei (Kr0.00)

Hvordan har du hørt om Zerokonferansen?

Jeg ble oppringt av en ZERO-ansatt
Jeg fikk epost om Zerkonferansen
Jeg så nettsiden www.zero.no
Jeg så nettsiden www.zerokonferansen.no
Jeg så en annonse på andre nettsider (f.eks TU.no)
Jeg så en annonse i en avis
Jeg leste om det på sosiale medier
Annet

Jeg samtykker i å stå på en deltakerliste som blir delt på konferansen

Ja
Nei

Ønsker du å delta på vorspiel i ZEROexpo 22. November?

Ja
Nei

Parallelsesjoner dag 2

08.30-10.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

10:30-12.00

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

13:00-14.30

Sesjon A
Sesjon B
Sesjon C
Sesjon D

Skal du betale med paypal kan du se bort fra disse punktene og trykke Betal nå

Hvordan vil du motta faktura?

Post
Epost
EHF

Velger du faktura kommer fakturagebyr på 80kr i tillegg

Frist for avbestilling er 7. november

Melder deg på...

Begge dager, 23. -24. november: 6210kr

Dag 1, 23. november på Folketeateret: 3900kr

Dag 2, 24. november på Folkets hus: 3200kr

Middag 23. november på Samfunnssalen: 800kr

Alle deltakerne er velkommen til vorspiel den 22. november kl. 19.00 og til Electric lounge den 23. november kl 16.30.

Begge deler vil finne sted i ZEROexpo på Youngstorget.

Ideelle organisasjoner og stiftelser, studenter, partier og NGO-er har rabattert pris. Bruk rabattkode “idelle”, “student”, “parti” eller “NGO” ved påmelding. Alle priser er eks. mva.

Frist for avbestilling er 7. november

PRAKTISK INFO

Vorspiel i ZEROexpo, Youngstorget

Tirs 22. nov. kl. 19.00-21.00

NB: Begrenset antall plasser

Konferanse dag 1, Folketeateret

Ons 23. nov. kl. 09.00–16.00

Electric lounge i ZEROexpo

Ons 23. nov. kl. 16.00-18.30

Middag i Samfunnssalen

Ons 23. nov. kl. 18.30–22.30

Konferanse dag 2, Folkets hus

Tors 24. nov. kl. 09.00–16.00

HOTELL

Det ligger mange hoteller i nærheten av Youngstorget som kan benyttes. Ved spørsmål ta kontakt med konferanse@zero.no

MEDIA

Kontaktinformasjon for Pressen:

Jon Evang – Kommunikasjonssjef
tlf: 93 40 13 82
jon.evang@zero.no

Meld deg på som presse her: www.zerokonferansen.no/presse Gratis påmelding.

SAMARBEID

Ønsker du å samarbeide med ZERO?

Ta kontakt med markedssjef Hege Horsberg, hege.horsberg@zero.no

KONTAKT

Prosjektleder Ingrid Aasaaren, ingrid.aasaaren@zero.no, tlf: 48 20 52 10

For spørsmål angående påmelding ta kontakt med Håvard Melby, haavard.melby@zero.no

Zerokonferansen 2015

Se hva som skjedde på Zerokonferansen i fjor

Folketeateret – Dag 1
Veibeskrivelse
Folkets hus – Dag 2
Veibeskrivelse
Middag på Samfunnssalen
Veibeskrivelse
Takk til våre samarbeidspartnere: